Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Търговията в Република България след приемането на страната в ЕС Специалност: Икономика и бизнес Име: Петко Атанасов Иванов Факултетен номер: 111110288 Проверил: Съдържание Съдържание........................................................................................................................ 2стр Увод..................................................................................................................................... 3стр

Категория на документа: Документи по Икономика
Лекция Четвърта. Функционален анализ на УЧР. Функции, дейности и система на УЧР. Видове функции на УЧР - общ преглед. Планиране. Основните функции и дейности в стопанската организация се обособяват когато се разглеждат от два различи методологически гледни точки. Първият е свързан със системния подход и представата на социалната организация като система за управление. Вторият с дейностният подход и представлява стопанската организация като организация от действащи индивиди и групи. Първите хара

Категория на документа: Документи по Икономика
Въведение Управлението на промените е стратегически и цялостен подход в дейността на всяка организация. Каквато и да е конкретната цел на едно управленско решение, повечето решения имат една единствена крайна цел - да се промени дадено състояние, което по някаква причина вече не е удовлетворително, към друго, ново състояние, т.е. да се извърши промяна. Всичко, което ни заобикаля е в процес на промяна, за да оцелее, животът във всичките му форми трябва да се адаптира към промените в средата. Про

Категория на документа: Документи по Икономика
ТЪРГОВСКА МАРКА 23.02.2012г. ВЪВЕДЕНИЕ Основни термини: - Марка - чл. 9 от ЗМГО - Запазена марка - марка, регистрирана по определен ред - чл.17 от ЗМГО - Бранд - обект, в който са отразени пазарния и правен аспект - Брандинг - Процедура по създаване на бранд. - Фирмено име - онази част от марката, която може да се изговори - Фирмен (марков) знак - онази част от марката, която не може да се изговори (символ) - Лого - ключов визуален елемент в марката - марково име или относително самостоятелен з

Категория на документа: Документи по Икономика
Област Велико Търново включва 10 общини и 336 населени места. Населението на област Велико Търново към 01.02.2011г. е 258 494 по данни на Национален статистически институт, което е 3,5 % от населението на Република България. Коефициентът на общата раждаемост през 2011г. е 8,82 ‰. Живородените деца в област Велико Търново за 2005 година са 2325. В сравнение с предходната година живородените деца са с 137 повече. През 2006 година живородените са 2252, от които 1164 са момчета и 1088 са момичета и

Яндекс.Метрика
92 92 100 100