Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
 Математическа статистика Доцент доктор Тихомир Трифонов 0887618555 "Статистика в икономиката и управлението" Трифонов, Цонкова, 2009 година Тема 1 Задачи и значение на статистиката Статистиката заедно с теорията на вероятностите възниква ХVІ-ХVІІ век в Западна Европа. Това се дължи на икономическите, социалните и политическите условия по това време. Математическата статистика е наука, която се занимава със случайните процеси в природата и обществения живот. Според статистиката всички процеси с

Категория на документа: Документи по Икономика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ " КУРСОВА РАБОТА На тема: Управление на човешките ресурси и управление на персонала Изготвил: Иълдъз Севдетова Салиева Специалност: МТМ Група: 9Б Фак.№101039 Същност и управление на човешките ресурси. Основният ресурс на фирмата са хората. Парите имат значение, но хората които работят в организацията имат по-голямо значение. Ако искаме да сме прагматични по отношение на хората трябва да ги разглеждаме като инвестиция. За набирането и поддържането им трябват с

Категория на документа: Документи по Икономика
 Висше училище и развитие на регионите Курсов проект по планиране и прогнозиране Бизнес план за магазин за дрехи ,аксесоари и играчки ,, Дивас,, Изготвил: Проверил: Костадинка Попова Гл.ас.д-р Недева Резюме Този примерен бизнес план е съставен за създаване на магазин за дрехи,аксесоари и играчки "Дивас" в центъра на град Пазарджик.Фирма ,,Дивас,, ще наема магазин в центъра. Изборът на мястото не е продиктувано от липса на детски магазин , а от липсата на магазин за изцяло български стоки, както

Категория на документа: Документи по Икономика
Минерални торове (МТ) І Определение, изискванив, класификация ІІ Потребителни свойства на МТ ІІІ Асортимент и качество на МТ І Определение, изискванив, класификация - Като всички живи организми, растенията се нуждаят от различни химични елементи - C, H2, O2, N, P, K, Ca, Mg, Fe и др. Тези елементи тастенията си набавят по различен начин и от различни източници - ор въздуха, водата и почвата. В процеса на растеж и полододаване растенията озползват различни количества от посочените химични, респе

Категория на документа: Документи по Икономика
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет ВИДОВЕ МЕНИДЖЪРИ (Курсова работа по дисциплина: Управленски умения) Изготвил: Научен ръководител: Емануела Димитрова Димитрова (гл. ас. Недко Минчев) Специалност: Финанси. Банково дело Магистър Фак. № БД-221-М Велико Търново, 2013г. Съдържание: Увод...............................................................................................................3 стр. 1. Видове мениджъри........................................

Яндекс.Метрика
92 92 100 100