Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика

Категория на документа: Документи по Икономика

Категория на документа: Документи по Икономика
 Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични БДС стандарти Вкусово - ароматични подправки 1Към групата на вкусовите стоки се отнасят редица разнообразни по състав и произход продукти, които се добавят в малки количества в храната с цел подобряване на нейния вкус и аромат. Повечето от тези продукти не съдържат хранителни вещества и нямат собствена хранителност. Основни хранителни вещества съдържащи се в храната (белтъчини, нишесте, мазнини и др.) , сами

Категория на документа: Документи по Икономика
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ ТЕМА 1 СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА I.Същност на социалните рискове и проблеми Почти всички съвременни езици като синоним на понятието "опастност" се използва италианската дума "риск" /вероятност да се случи или не/ , в този смисъл най-различните рискове като пожари, земетресения, болести и др. застрашават здравето и живота на хората и

Категория на документа: Документи по Икономика
 Математическа статистика Доцент доктор Тихомир Трифонов 0887618555 "Статистика в икономиката и управлението" Трифонов, Цонкова, 2009 година Тема 1 Задачи и значение на статистиката Статистиката заедно с теорията на вероятностите възниква ХVІ-ХVІІ век в Западна Европа. Това се дължи на икономическите, социалните и политическите условия по това време. Математическата статистика е наука, която се занимава със случайните процеси в природата и обществения живот. Според статистиката всички процеси с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100