Значение на селския туризъм в Родопите


Категория на документа: Икономика


Сезонността при селския туризъм е изключително слабо изразена, което се дължи на факта, че селският туризъм почти не се влияе от метеорологичните условия на околната среда

Туристически информационни центрове в близост до скалния феномен "чудните мостове" и в село Гела.

Създадени традиции в посрещане на български и чуждестранни туристи

Липса на замърсяващи промишлени предприятия, екологично чиста околна среда

Наличие на свободни човешки ресурси с традиции и опит

Атрактивни села с частни квартири и сем. хотели

Ниски цени за чужденци за нощувка и храна на този етап

Граничим със страна от ес /гърция/

Ниска престъпност

ВЪЗМОЖНОСТИ

Възможности за преквалификация и обучение на кадри в туризма

Основна възможност за развитието на българският селски туризъм са все още неизползваните и непроучени природни и културно-исторически ресурси.

Използване на интернет-технологиите в областта на туризма (вкл. За он-лайн резервации, връзки с туристически сайтове, актуализация на туристическата информация на сайта на общината и на съвета по туризъм)

Разширяване на материалната база (къщи за гости) и специализирано обучение на хазяите.

Над 90% от местата за настаняване и останалите съоръжения в сферата на туристическите услуги са частна собственост. Средният и дребен бизнес има приемуществото да бъде по-гъвкав и по-бързо структуриращ се около непрекъснато променящите се изисквания и очаквания на клиентите.

Привличане на потенциални инвеститори

Възможност за сътрудничество със съседни общини

Развитие на транспортната подсистема за подобряване на достъпа

ЗАПЛАХИ

Увеличаване на безработицата в България

Липсата на цялостна маркетингова стратегия може да попречи и забави въвеждането на този нов продукт - селски туризъм в България, на международните пазари

Слабости в законодателната уредба

Липсата на достатъчно предложения ориентирани към българският клиент ще задълбочи тенденцията към загуба на клиентела за сметка на съседни дестинации и в този туризъм

Липса на национална политика за подкрепа на региона като цяло

Заплахи произтичащи отвън (Чехия - лесно достъпна, добра пътна мрежа и др16.)

Промяна в политиката след изборитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение на селския туризъм в Родопите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.