Зелената икономика - възможности и предизвикателства


Категория на документа: Икономика


Значението на зелената икономика е добра икономика за околната среда, а думата зелен може да се замени с думата екологичен. Икономиката е на хората - а хората не са сами в този свят, те живеят с животни, растения, Слънце, вода, почви, въздух, и с деца, които трябва да бъдат обучени на отношение към заобграждащия ги свят. Екология, от човешка гледна точка, е идеята за това, което ни заобикаля.

България се опитва да бъде едно закътано място в глобалната икономика. Въпреки това отрицателният ефект е факт. Според последни изследвания, водите на Черно море по българските брегове са във втората най-силно замърсена категория. Това негативно екологично въздействие е постигнато дори при обедняване на страната с 1,5 млн. души, ниска раждаемост и т.н. Характеристики като близост до морския бряг, незастроена околност, старинна архитектура в селото, легенда за мястото или исторически паметник наблизо продават имота - като "зелен". Това не опазва природата, напротив разрушава ландшафта, възползвайки се едностранно от природните и културни дадености.

Най-логичният път за развитие на българското стопанство е зелената икономика, тя обещава добри печалби на производители от широки слоеве на българското население. Чрез зелена икономика могат едновременно да се изпълнят цели на съществуването, икономически цели, социални цели, цели по културното съзряване на нацията.

Не само в условия на криза, природата не се пази, а целогодишно. Хората са свикнали да правят нещата така, че да бъдат в тяхна изгода, но не се замислят до какви последствия може да се стигне, какви щети ще последват от недобросъвестната дейност на човека. Например някои хора, за да посеят повече сеитба, секат гората и правят пожари, но от това има голяма вреда за гората. Някои неразбрани овчари, за да става повече трева за паша, горят гората и опустошават планината. От това нашите планини, които някога са имали безкрайна гора, са оголели и погрознели. Там, където има гора, нивите стават по-добри, ливадите дават по-буйна трева и изворите никога не пресъхват.

За да бъде наречена "зелена", дадена икономика трябва да отговаря на определени социални и екологични критерии:

-Мащабни инвестиции в обществената сфера и човешките ресурси, насърчаващи развитието на природосъобразни дейности, производства и потребление и едновременно с това създаващи нови работни места, особено в условията на криза;

-Нарастване на разходите с пряк принос за опазване на живота и биологичното разнообразие на планетата;

- Ограничаване и елиминиране на капиталовложенията, които, въпреки че повишават жизнения стандарт на хората, вредят на тяхното здраве и околната среда;

-Преминаване към възпроизводими енергийни източници до постигане на пълна независимост от изкопаемите горива и атомната енергия;

- Премахване на всички капиталовложения и отрасли, създаващи неустойчивост и застрашаващи околната среда и човешкото здраве, в това число всички производства, задълбочаващи проблемите с отпадъците и вредните емисии на парникови газове;

- Държавата като върховен суверен да поеме управлението на процеса на изграждане на зелено стопанство и всички разходи, свързани с него, тъй като опазването на околната среда и здравето на хората са най-висша форма на обществен интерес.

Съвременната икономика, стимулираща пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от "зелена" икономика, за да оцелее животът на Земята. Това трябва да се осъществи в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни и взаимно зачитане на интересите им.

Проучване оценява годишните загуби за световната икономика от унищожаване на природен капитал (обезлесяване) в размер между 2 и 5 трилиона долара, или 7% от съвкупния глобален продукт. Това е сумата от стойността на различните услуги, които горите предоставят, като чиста вода, чист въздух, поглъщане на емисиите парникови газове и др. С разрушаването на природната среда тя престава да осигурява услугите, които досега човечеството е получавало безплатно.

За сравнение загубите от световната финансова криза от началото на 2008 г. до средата на октомври същата година се оценяват на 1.5 трилиона долара. С други думи, светът губи повече от разрушаването на природната среда, отколкото от глобалната финансова криза.

Относително запазената околна среда на България има висока икономическа стойност, тъй като дава благоприятни възможности за производство на зелена продукция. "Зелена" е само тази продукция, която допринася за повишаване на устойчивостта на човешкото съществуване на планетата Земя . Търсенето на зелена продукция в международен план расте, а цените й са високи.

България е малка страна и най-добрият начин за интегриране в глобалното стопанство е чрез намиране на пазарна ниша, базирана на националните конкурентни предимства. Такава ниша безспорно е зелената икономика.

С половин уста говорим, че България има "най-богато биоразнообразие в Европа". Какво правим, за да запазим и умножим това богатство? Превеждаме на български език европейските закони? Хармонизираме? Печелим чуждестранно финансиране по "програми" и сме доволни от себе си? Надали това е достатъчно.

От:Дженифър Георгиева

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зелената икономика - възможности и предизвикателства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.