Здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Икономика


Здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ)
1.Професионален и здравен риск

-вероятността от настъпване на вреда при конкретни условия се нарича професионален риск.Вероятността от възникване на неблагоприятни изменения на здравето под въздействието на вредни фактори за здравето нарича здравен риск.

*)Дисциплината ЗБУТ има за предмет запознаване и обучение за спазване и контрол на правилата, нормите, стандартите, инструкциите и др. нормативни актове за осигуряване на ЗБУТ в съответствие с всяко работно място и професия.

*)Задачите на ЗБУТ са:

-да се овладеят знанията с приложна насоченост по безопасна и безаварийна работа;

-да се усвоят основните изисквания на законите и нормативните документи;

-да се формира убеденост в необходимостта от прилагане на нормативните документи по охрана на труда.
Основните нормативни актове свързани с осигуряване на безопасни условия на труд:

а)основни нормативни актове на европейския съюз;

б)Конституция;

в)всички закони вкл. т.нар. кодекси;

г)Постановления на министерския съвет;

д)Правилници;

е)Наредби;

ж)Инструкции;
3.Кодекс на труда

-урежда трудовите отношения между работника и работодателя, както и други отношения свързани с тях;
Въпроси застъпени в Кодекса на труда (КТ):

-трудови договори;

-работно време;

-почивки;

-трудова дисциплина;

-трудови възнаграждения;

-за ЗБУТ и др.
4.Кодекс за социално осигуряване

-разглежда се осигуряването при трудова злополука или професионална болест;
5.Закон за ЗБУТ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.