Здравнообразователна програма за намаляване на рисковите фактори при пациенти с артериална хипертония


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИУВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

ЗДРАВНООБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Силвия Йорданова Иванова
Магистър УЗГ, Ф№ 210329

ПЛЕВЕН
2014
ВЪВЕДЕНИЕ
Хипертоничната болест на сърцето или високото кръвно налягане е хронично здравно състояние, при което кръвното налягане в артериите е повишено. Това води до повишен работен обем на сърцето, което от своя страна води до дилатация на сърдения мускул. Хипертоничната болест води до сърдечна недостатъчност, остър миокарден инфаркт, инсулт, редица други хронични заболявания, затова може да бъде отнесена към социално значимите заболявания на нашето време.

ИНФОРМИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
За целите на проекта бяха информирани Началник отделение, Старша медицинска сестра, Главна сестра, екипа на отделението (лекуващи лекари и редови медицински сестри), болничния диетолог и психолога към отделението.
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
1. В отделението по кардиология постъпват болни 90% от които вече са с хипертонична болест.
2. По данни от анамнезата от лист история на заболяването 80% от болните съобщават за неправилен хранителен режим, наднормено тегло, намалена двигателна активност, тютюнопушене и/или повишен прием на алкохол.
3. Редуциране на действието дори само на един от действащите рискови фактори ще доведе до намаляване на повторните хоспитализации.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Намаляване на броя на повторните хопситализации в Отделение по обща и инвазивна кардиология и ревматология ( ООИКР) при МОБАЛ "Д-р ст. Черкезов" АД, гр. Велико Търново с 30%, чрез здравнообразователна програма за срок от 6м. Като прицелни групи ще бъдат хоспитализациите 6месеца преди началото на проекта и хоспитализациите след края на проекта.
СТРАТЕГИЯ
За осъществяване на проекта ще бъдат проведени лекции.Поставяне на постери и брошури на достъпни за пациентите места в отделението. С приемането в отделението пациентите ще бъдат информирани за програмата и ще им бъде предложено да участват в нея. Ще бъдат проведени срещи с болничния диетолог, а също така ще се организират групови срещи с психолога към отделението след дехоспитализацията.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1. Информиране на ръководството
Срок м. юни Отговорник Координатор на проекта
2. Информиране на персонала чрез лекция за същността на проблема и изясняване на важността му
Срок м. юни Отговорник Ст. МС и координатор на проекта
3. Обсъждане на проекта с персонала
Срок м. юни Отговорник Ст. МС и координатор на проекта
4. Изготвяне на декларация за пациенти за информиране и участие в проекта
Срок м.юни Отговорник Координатор на проекта
5. Изготвяне на график на болничният диетолог за срещи с пациенти
Срок м. юни Отговорник Ст. МС
6. Организиране на график за групови срещи с психолога на отделението
Срок м. юни Отговорник Координатор на проекта
7. Стартиране на проекта
Срок м. юли Отговорник Ст. МС и координатор на проекта
8. Отчитане на резултатите от проекта
Срок м. декември Отговорник Ст. МС и координатор на проекта

ПЛАНИРАНИ НА РЕСУРТИТЕ
Човешки ресурси - всички човешки ресурси за изпълнение на проекта са налични: психолог, диетолог, редови сестри, лекуващи лекари.
Финансови ресурси- необходими за изготвяне на брошурите и постерите.
Материални ресурси- налични материални ресурси кабинета на психолога за груповите срещи, който ще се ползва и от болничния диетолог в определени дни по изготвен предварително график. Необходими ресурси са брошурите и постерите, които ще се използват за нуждите на проекта.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ
* Отказ на персонала да участва в проекта: за целта ще се проведат индивидуални срещи и беседи с цел убеждаване в полезността от проекта.
* Отказ на пациентите да участват в проекта: индивидуални разговори и беседи, за да се разясни на пациента ползите, които ще придобие след преминаване през здравната програма.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравнообразователна програма за намаляване на рисковите фактори при пациенти с артериална хипертония 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.