Здравна система на Словения


Категория на документа: Икономика


111.98
14.94
2008
59.09
111.57
12.66
III. Изводи за състоянието на общественото здраве и препоръки за преодоляване на негативните тенденции на общественото здраве.

Днес Словения е най-богата от страните, които през 1990-те преминават от планова към пазарна икономика. Присъединява се към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото в началото на 2007 г., което допринася за големия икономически растеж. Въпреки че Словения при прехода преминава през сложен и рисков път, благодарение на тогавашните си политици и икономисти успешно се интегрира икономически до Европа и сега е най-богатата страна от бившите югославски републики.
Здравната мрежа включва институции, частни лекари и други частни доставчици на услуги въз основа на концесии. В допълнение към обществената мрежа на здравните институции в Словения е и развитието на частното здравеопазване.Неговият дял от общите здравни услуги е около 10%. Но по-голямата част от частния сектор на здравеопазването продължава да бъде включен в обществените здравноосигурителни системи. В страната са въведени диагностично свързани групи,система за доплащане на здравните услуги, както и въвеждането на схема за изравняване на риска за доставчици на допълнителното доброволно осигуряване за здраве.Системата за здравно осигуряване е задължителна и предоставя универсално покритие.

Поставя се и акцент за подобряване качеството на услугите в здравните заведения.Страната провежда реформа,която се основава на презумцията,че всички цели могат да бъдат постигнати с една и съща сума на средствата,но трябва да се рационализилат ресурсите и подобри качеството на работа в здравните заведения.
Словения разполага с добра система на здравеопазване,в сравнение с други развити страни в Европа.Тя има добре структурирана здравна система,добре изградена система на здравно осигуряване,която гарантира права на пациентите и сигурност на населението.Здравното осигуряване се основава на концепцията за солидалност в случай на болест или нараняване.Системата има различия в сравнение с другите страни-доброволно допълнително осигуряване,което се извършва при доставчици на здравни услуги,които са публична собственост.Друга особенност е,че в сравнение с другите държави членки,в Словения има ограничен капацитет на ресурсите-болнични легла,човешки ресурси и др.По този начин рационално използва и осигурява здравни услуги.
Необходимо е да се повиши общественото здраве като се премахнат негативните влияния върху здравето-намаляване на вредните емисии във въздуха,да се наблюдават рисковите групи и населението като цяло за обществено значими заболявания.
Да се премахне децентрализираното заплащане и да се създадат здравни фондове.
Да се оптимизира болничната система,като се наблегне на листата на чакащите за лечение.Да се повишат мерките за опазване на околната среда.Да се извършват превенции за намаляване на употребата на алкохол.

Предвид нарастващата честота на смъртност от злокачествени заболявания, е необходимо да се наблегне на намаляване на вредните условия и промяна на стила н начин на живот на рисковото население.Профилактика на социално значимите заболявания,основана на публични здравни методологии.Въвеждане на програми за ранно откриване на рак на шийката на матката,рак на гърдата,рак на дебелото черво,и други социално значими заболявания.Намаляване листата на чакащите,въвеждане на домашни грижи за застаряващото население.Увеличаване на финансирането в здравеопазването.
Библиографска справка:

http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html

www.mz.gov.si/
www.ivz.si/
www.vlada.si/
* Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова. Социална медицина. Изд. център на МУ -ПлевенПлевен, 2009 год.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравна система на Словения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.