Здравна система на Словения


Категория на документа: Икономика


 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

Факултет "Обществено здраве"

Специалност "Социална медицина"

" Оценка и анализ на общественото здраве в Словения през периода 1970 - 2009 г."

Изготвил:Ирена Стоянова Проверил: Доц. А. Велкова

ФАК №741 Ас. Й.Симеонова

Плевен, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.Методика на работата.
ІІ.Географска, икономическа и здравно-демографска характеристика на Словения
1.Политическа ситуация в Словения
2.Географски особености
3.Икономическо състояние
4.Здравна система на страната

5. Ресурси в здравеопазването

IIІ. Демографски данни за периода 1970 - 2009 г., анализ и оценка на общественото здраве в Словения

1.Численост и структура

2. Раждаемост и смъртност

3.Смъртност по пол и по причини

3.2 Детска смъртност

4. Заболяемост и болестност

IV. Изводи за състоянието на общественото здраве и препоръки за преодоляване на негативните тенденции на общественото здраве.

І.Методика на работата.

Глобалната стратегия на СЗО "Здраве за всички в 21 век" разглежда общественото здраве като първостепенен компонент на националното богатство и просперитета на всяка нация.

Съвременните схващания за общественото здраве отдават голямото значение на силното, но споделено лидерство и на политическата воля за мотивиране, насърчаване, улесняване и привличане на всички сектори на обществения живот в здравните дейности на национално и на местно ниво.

Основната цел на курсовата работа е да се анализира и оцени здравно-демографското състояние на населението на Словения за периода 1970- 2009г.За целта са използвани разнообразни по своята статистическа и логическа същност икономически показатели за здравната система от базата данни на СЗО.Събрани са статистически и документални методи,проследени във времето и онагледени посредством табличен и графичен дизайн.

ІІ.Географска, икономическа и здравно-демографска характеристика на Словения
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравна система на Словения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.