Застраховка "Гражданска отговорност на адвокати и нотариуси"


Категория на документа: ИкономикаУниверситет за национално и световно стопанство

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ

(Курсова работа по
Имуществено и лично застраховане)

Изготвила:
Венеция Маргаритова Петкова, Фак.№: 101140

Застраховане и социално дело, Випуск 2014 г.
Поток 165, Група 1638

Дата: 24.03.2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Теоретична част

А) Професионална отговорност на адвоката

i) Покрити рискове
ii) Основно покритие
iii) Допълнително покритие
iv) Лимити на отговорност
v) Отговорност на застрахователя
vi) Непокрити рискове
vii) Застрахователна премия

B) Професионална отговорност на нотариуса

i) Покрити рискове
ii) Лимити на отговорност
iii) Самоучастие
iv) Тарифиране
v) Непокрити рискове
vi) Застрахователна премия
vii) Обезщетение

2. Пример от реалната среда
3. Заключение
4. Използвана литература

Застраховките "Професионални отговорности" са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти / пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.

Теоретична част

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА
Съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата от 1 януари 2005г. застраховка "Професионална отговорност на адвокати" става задължителна за всички практикуващи адвокатската професия. Адвокатските дружества са длъжни да застраховат отговорността на всеки от своите съдружниците.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застраховка "Гражданска отговорност на адвокати и нотариуси" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.