Застрахователен договор


Категория на документа: Икономика5. Задължения на застрахованите

6. Критерии за оценка на застрахователната услуга

Въпроси и задачи

1. Посочете мотивите за възникване на застрахователното правоотношение.

2. Посочете особеностите на застрахователния договор.

3. Кои са най-важните критерии за оценка на застрахователния продукт?

4. Кои са критериите за оценка на застрахователното дружество?

Резюме на темата

Сключването на застрахователния договор дава правна форма на застрахователното отношение. Договорът се сключва съгласно общите условия за определен вид застраховане. Той съдържа редица реквизити, уточнени в Търговския закон, чрез които се идентифицира застрахования обект, определя се правото на застрахования да получава застрахователно плащане и факторите от които зависи размера на това плащане.

Общите условия на застраховката трябва да са дефинирани недвусмислено. Те трябва добре да се познават от клиентите на застрахователното дружество. По този начин ще се избегнат голяма част от недоразуменията и споровете при уреждане на щетите. От друга страна познаването на общите условия, позволява на застрахованите да изберат най-подходящата за себе си застрахователна оферта.

Бележки под линия:

1 Преценката на застрахователното дружество е направена съгласно указанията на Наредба N 1 от 1995 г. за реда за даване на съгласие за застраховане на имуществото на държавните промишлени предприятия.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застрахователен договор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.