Застраховака каско на летателни апарати


Категория на документа: Икономика
Общоикономически факултет
Специалност Застраховане и социално дело

Курсова работа
на тема

Застраховки "каско" на

Летателни Апарати

Съдържание

1.Обекти и субекти на застраховката - 3 стр.
2. Отговорност на застаховaтеля. - 3 стр.
3.Сключчване на застраховката. Застрахователна сума. Застрахователна премия. - 3 стр.- 5 стр.
4. Задължения на застрахованиея. Оценка на вредите 5 стр - 7 стр.

1. Особености на риска

Застраховката "Каско на летателни апарати" се отнася към сферата на авиационното застраховане. Това е застраховка на която е присъщ катастрофичен риск. Тук за разлика от морските застрахователни съдове са налице тоталните загуби.
Независимо, че летателните апарати все повече и повече се усъвършенстват както и цялата инфраструктура свързана с безопасността на полетите, застраховането на въздушния транспорт съхранява своята крайно рискова природа и доста често завършва със значителни загуби за застрахователите.

2. Обект и субект на застраховката

В застраховката се включват всички летателни апарати без космическите.
Обект на застраховката е имуществения интерес на застрахования, свързан с въздухоплавателния съд - летателния корпус, влкючващ шаси, хидравлични системи, електрически системи, навигационно и радиооборудване и др.

3. Отговорност на застрахователя

Отговорността може да бъде в два варианта - застраховка "Каско - всички рискове" и застрахвка "Каско - тотална загуба".
При първият случай застрахователят по свой избор изплаща загубата, подмяната или поправката на повредите на самолета произтичащи от покритите рискове, включително и безследно изчезване, ако самолетът не се открие до 60 дни, но в размер ненадвишаващ определена застрахователна сума и след спадане на договореното самоучастие.

Под замяна или заплащане се разбира застрахователя да предостави на застрахования друг самолет с приблизително същото състояние, на същата възраст или да плати еквивалентната сума по пазарна оценка, с която застрахования да може да си закупи подобен самолет. Алтернативната на пазарната цена е застрахователна сума, която се договаря между страните по договора.

Ако самолетът е застрахован срещу рискове при полет, подписвачите ще заплатят допълнително разумно извършени разходи направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на самолета при повреда или принодително приземяване. Тези разходи се ограничават до определен процент от застрахователната сума, регламентирани в условията на застрахователя. Общата сума на обезщетението и разноските по ограничаване не могат да надвишават застрахователната сума, специфицирана в полицата.

При застраховката "Каско - всички рискове" земният риск обикновенно се покрива при заплащане на допълнителна премия.

Застраховката "Каско - тоталмата загуба" се различава от застраховката " Каско - всички рискове" предимно по това, че тя не покрива частичните щети и уреждания на самолета. Трябва да бъде загубен самолетатът или да са унищожено 90 % от него за да се изплати застрахователна сума.

Изключителните рискове при застраховката " Каско - всички рискове, по който застрахователят не носи отговорност, са за:

* Износване, влошаване на техническите параметри, механично счупване дефект или каквото и да било нефункциониране, произлязло в което и да е отделение или част на самолета, и последствията от това, в рамките на такова отделение.

* Повреда, в което и да е отделение на самолета по причина имаща прогресивен или кумулативен ефект.

Повреда дължаща се на единичен инцидент, както и случайна загуба или повреда на самолета се покрива от застрахователя.

При повреда на самолета никакви работи по демонтиране ( разглобяне) немогат да започнат без съгласието на застрахователя. С изклчениет само гтрахователя. С изклработи по демонтиране ( разглобяне) немогат да започнат без съгласието на застрахователя. С изключениет само тогава когато това се налага от съображения за безопасност или да се предотврати верижна повреда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застраховака каско на летателни апарати 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.