Защо трябва да съществуват фирмите?


Категория на документа: Икономика
ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
РЕФЕРАТ
ПО
МИКРОИКОНОМИКА
ТЕМА:
ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАТ ФИРМИТЕ ?

Разработил: Димитър Данаилов Александров
Специалност: Маркетинг
Фак.№ 13165017

гр.София,2013

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Произход

1.1. Същност и роля на фирмата

1.2. Компоненти определящи функционалните характеристики на фирмата като икономически субект

2. Видове фирми

2.1. Според характера на стопанската дейност

2.2. Според ориентацията на стопанските фирми

2.3. Според организационната им форма

3. С какво ни помагат фирмите,и защо съществуват ?

4.Заключение и изводи

УВОД

1.Произход: Фирма произлиза от латинското firmare, което означава поставяне на дамга, подпис или отпечатък. Фирмата като наименование под което се извършва определена дейност възниква през средните векове при съсловните сдружения.
1.1. Същност и роля на фирмата: фирмата е самостоятелна стопанска единица, която използва ресурси за производство на стоки или за извършване на услуги, предназначени за продажба на пазара, с цел получаване на печалба.
Фирмената дейност включва 3 основни момента:
* придобиване на производствени ресурси
* преобразуване на тези ресурси чрез технологии и труд в стоки и услуги
* реализиране на получените стоки и услуги на пазара
1.2. Компоненти определящи функционалните характеристики на фирмата като икономически субект:
* Работи за собствена сметка и собствен риск.
* Тя се стреми към рационално икономическо поведение, осигуряващо максимална печалба.
* Тя има своята външна и вътрешна дейност:
> Вътрешната се заминава с организацията на производството
> Външната с участието в пазарите на ресурси и продуктовия пазар
* Тя е свързващо звено между пазара на производствени фактори (суровини, труд, образование) и продуктовия (стоковия) пазар
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защо трябва да съществуват фирмите? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.