Задачи по статистика


Категория на документа: Икономика


2. Относителната честота се получава въз основа на абсолютната /броят на единиците, които притежават дадено значение на признака/ и образуват съответната група, представена в процентно отношение спрямо общия брой на студентите.
3. Намаляващи абсолютни честоти - показват броя на студентите които имат значения по - големи от определена стоиност на Х /брой точки/. Намаляващата абсолютна честота в първия ред е числено равна на общият брой на студентите, явили се на теста т.е. 30 бр.
4.Относителните намаляващи честоти - дават възможност да се установи относителния дял на студентите , които имат по - висока от определената в реда стоиност на Х /брой точки/ представени в проценти.
По гореописаният начин се получава таблица 2.

Таблица 2 /регресивно кумулативен статистически ред/
Резултати от теста /брой точки/
Брой студенти /абсолютни честоти/
Относителни честоти(%)

Намаляващи абсолютни честоти

Намаляващи относителни честоти /%/
X
f
p


12 - 19
5
16,67
30
100
20 - 27
7
23,33
25
83,33
28 - 35
6
20
18
60
36 - 42
12
40
12
40

30
100
От така направените изчисления и съставяне на таблицата се онагледяват резултатът от теста и по този начин може да се правят изводи, при това "от един поглед". Така например веднага се разбира, че 40% от студентите са получили от 36 до 42 точки, че 25 студента имат над 20 точки и те предсавяват 83,33 % от явилите се на теста.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задачи по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.