Задачи по статистика


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА
ПО "СТАТИСТИКА"

РАЗРАБОТИЛ: ПРОВЕРИЛ:

СОФИЯ
2007г.

Зад. 2 / стр. 53

Честотно емпиричните данни от наблюдение се представят в таблична форма, която има вида "стъбло - корона". Втакава таблица са систематизирани резултатите от теста по статистика на група от 30 души от същия поток. При това се приема, че получените резултати ъдържат два елемента: стъбло, което съответства на десетиците, и корона, която отговаря на единиците. Тази форма на подреждане на изходните данни дава по ясна визуална представа и още преди анализа изследователя може да има идея за особеностите на разпределението. Като използвате данните от следната таблица с формата "стъбло - корона", постройте честотното разпределение в четири интервала на групата от 30 студенти от същия поток, чиито резултати от теста по статистика са били следните:

стъбло
корона
1
2,2,4,5,7
2
1,3,5,5,6,6,6,8
3
2,2,3,4,5,6,7,7,7,8,8,9,9
4
0,1,1,2


Допълнително представете в следващата таблица и относителните четоти, намаляващите абсолютни честоти и намаляващите относителни честоти.

Резултати от теста /брой точки/
Брой студенти /абсолютни честоти/
Относителни честоти/%/
Намаляващи абсолютни честоти
Намаляващи относителни честоти /%/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задачи по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.