Задача по моделиране в икономиката и управлението


Категория на документа: Икономика


технически университет
габрово

КУРСОВА РАБОТА

По : Моделиране в икономиката и управлението

Изготвил: Проверил:
Красимира Рускова гл.ас.д-р Даниела Димова
Фак.№ 30643428

Задача:

Фирма разполага с два вида ресурси в количества 500кг и 600кг, от които трябва да произведе 3 продукта. За производството на единица продукция от първия вид са необходими 6кг от втория ресурси. За производството на единица продукция от втория вид са необходими 8кг от първия ресурс. За производството на единица продукция от третия вид са необходими по 4кг от двата ресурса. Първите два продукта трябва да се произвеждат в съотношение 1:3. Печалбата от реализация на единица продукция за първия продукт е 2лв., за втория - 1лв. Третият продукт води до загуба от 1лв. за единица продукция. Сключеният договор за 20 единици налага включването на третия продукт в производствената програма.
1) Да се състави модел за определяне на производствената програма на фирмата, при която печалбата от реализацията на продукцията е максимално.
2) Да се реши линейният оптимизационен модел.
3) Да се състави двойственият модел.

Решение:
1)

Продукция

Ресурси

№1

№2

№3

количества
№1
-
8
4
500
№2
6
-
4
600
Цена
2
1
-1


x1 :x 2 = 1:3
3x1-x2 = 0
x3 ≥ 20Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задача по моделиране в икономиката и управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.