Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама


Категория на документа: ИкономикаВъз основа на изложеното със своето Решение № 502 / 20.04.2011г. КЗК приема, че от страна на производителя на вафла "Криза" -"Лачита" ЕООД е осъществено нарушение по чл.31 от ЗЗК , като налага санкция на дружеството в размер на 42 090 лв.
3.2. "Макс Телеком" ООД - Забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама - чл. 32 до 34 от ЗЗК

С Решение № 821/10.11.2011 г. КЗК установи извършено нарушение на чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК - заблуждаваща реклама, от страна на "Макс Телеком" ООД.

Производството срещу за заблуждаваща реклама е образувано служебно след постъпило в КЗК Решение на Етичната комисия към НСС.

В хода на производството е установено, че съдържанието на рекламното послание "Вземи най-бързия мобилен интернет и спести 240 лв. годишно" и начинът на представянето му имат заблуждаващ характер. Дори разгледани поотделно двете части на рекламното послание също са заблуждаващи. По отношение на скоростта е установено, че дружеството не предлага най-бързия мобилен Интернет на пазара към периода на разпространение на процесната реклама. Посочената като възможна за спестяване сума също е заблуждаваща, защото се основава на принципно сравнение на цени, но без оглед на конкретните характеристики на услугата. По този начин дружеството се е опитало да придаде на предлаганите от него услуги характеристики, неотговарящи на фактическото положение, което противоречи на добросъвестната търговска практика. Отправените чрез рекламните послания неверни твърдения са в състояние както да повлияят върху икономическото поведение на потенциалните потребители на услугата, така и да нанесат вреди на конкурентите на ответното дружество.

С решението Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на "Макс Телеком" ООД и налага имуществена санкция на дружеството в размер на 266 500 лв.
3.3. "Адифарм" ЕАД Чл. 35, ал. 1 от ЗЗК - Имитация на външен вид, опаковка, маркировка

Със своето решение № 1442/20.10.1011г. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на "Адифарм" ЕАД и наложи имуществена санкция в размер на 51 130 лв.

Производството установи, че от края на м. февруари 2011 г., в рамките на 2 месеца и 16 дни, ответното дружество разпространява лекарствения продукт "" с цялостен външен вид, максимално наподобяващ продукта "Аспирин Протект" на Байер.

Комисията анализира възможността за заблуда по смисъла на чл. 35, ал. 1 с оглед сходството, а не различието във външния вид на съответните продукти, защото именно приликите правят впечатление на потребителите, за да се прецени доколко е възможно той да бъдат отличен от този, разпространяван от искателя. Повечето потребители са склонни да възприемат външния вид на даден продукт по-скоро като цяло, без да го анализират в детайли, запомняйки някой от елементите които се открояват, например използването на определен цвят или форма, които играят съществена роля при ориентацията на клиента в неговия избор. При сравнение на опаковките на "Аспирин Протект" и "Аспетин Протект Адифарм" КЗК констатира висока степен на сходство в използваните цветови комбинации, пространственото им разположение на лицевите страни на опаковките и използваните изображения. Дизайнът на разглежданите опаковки измества вниманието от наличните разлики, които в случая са по-трудно забележими. Комисията счита, че когато даден продукт се е утвърдил на пазара и е присъствал на него продължително време без прекъсване, какъвто без съмнение е "Аспирин Протект", неговият специфичен външен вид се запечатва в съзнанието на потребителите, които при вида на отделни елементи или специфична комбинация от елементи правят асоциация именно с този продукт.

Поради това, Комисията намира, че цялостният външен вид лекарствения продукт "Аспетин Протект Адифарм" е максимално сходен с външния вид на продукта на подателя на искането, до степен такава, че да създаде реална опасност от възникване на заблуда на потребителите относно произхода и производителя му. В допълнение наличието на визуално сходство в изображенията на опаковките е подсилено и от наличието на фонетично и смислово сходство, изхождащо от надписите, поставени на тях.

От края на 2006 г. до този период Адифарм предлага на пазара лекарството "Тромбогард", аналог на "Аспетин Протект". КЗК счита, че тази нарочна промяна е допълнително доказателство, че ответника е целял наподобяване на популярния продукт на групата на Байер.
3.4. "Дивена" ООД - Имитация на фирма, марка (Чл. 35, ал. 2 от ЗЗК)

Със свое решение № 620 от 12.05.2011г. КЗК установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на "Диавена" ООД, гр. Шумен, и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 71 330 лв. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на "Славянка" АД, гр. Бургас. Дружеството произвежда и разпространява рибни консерви с марката "Ропотамо" от 1992 г. През 2008 г. с решение на Патентно ведомство марката е определена за общоизвестна на територията на България за стоки от клас 29 - "рибни консерви". От своя страна "Диавена" ООД започва да произвежда и разпространява рибни консерви със същата марка през 2004 г., като я регистрира на свое име също за стоки от клас 29. Впоследствие, през 2010 г., Патентното ведомство заличава марката "Ропотамо" на Диавена в частта риба, рибни продукти, консерви и хайвер, консервирано месо и печени зеленчуци.

Проучването на КЗК установи, че в края на 2010 г. и началото на 2011 г., когато вече е лишено от правото да използва съответната марка, ответното дружество е произвело две партиди рибни консерви под названието "Рибна салата Ропотамо" и "Закуска Ропотамо".

В тази връзка Комисията приема в решението си, че с използването на марката Ропотамо, наложила се на пазара чрез продуктите на Славянка, Диавена е в състояние да заблуди потребителите и съответно да увреди интересите на молителя.
4. Заключение

Манипулативната реклама, независимо от вида на нейното проявление - заблуждаваща, сравнителна, агресивна - е в категорично несъответствие с етичните норми и принципи на бизнес етиката от гледна точка на коректност, лоялност, позитивност, и толерантност към потребителите, от една страна, и от друга, нарушава лоялната конкуренция между бизнес организациите.
5. Използвана литература
1. "Манипулативната реклама като форма на нелоялна конкуренция", В.Гачевска, И.Кошарова;
2. Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама като форми на нелоялна конкуренция - Практика на КЗК;
3. Годишен отчет за дейността на Комисия за защита на конкуренцията за 2011 година;
4. www.cpc.bg -интернет страница на КЗК.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.