Възпроизводсто на населението


Категория на документа: Икономика
Реферат
по Социална политика
на тема "Възпроизводство на населението"

Съдържание :

1.Характеристика на възпроизводство на населението............................................................ Стр.2

2.Социалната политика и развитието на социалните групи на населението ........................................... Стр.3

3.Образование и квалификация ......................... Стр.4

4.Здравеопазване на населението ..................... Стр.8

Възпроизводството и развитието на населението е комплексен въпрос. В него се интегрира цялостната политика на страната. Главната цел за решаване на този проблем е : подобряване качеството на живота на населението. Тази цел е един от важните преоритети на социалната политика.

1.Характеристика на възпроизводство на населението.

Възпроизводството на населението е насочено към отделните социални групи и индивиди на обществото.

Проблемът за възпроизводсвото на населението може да се решава тогава , когато се решават комплексно въпросите с използване на всички социални системи като :

-образование и професионално развитие на личността;

-заетост на работната сила;

-доходи на населението;

-здравеопазване;

-социално осигуряване и подпомагане;

-условия на труд и живот и др.

Възпроизводсвото на населението изисква да се поддържат дадени количествени параметри в определени граници. Тези параметри трябва да са свързани с осигуряване на необходимите условия за подобряване на качеството на живота и увеличаване продължителността на живота на населението.

Основните показате за възпроизводсвото на населението са свързани с естественото движение на населението включително : ръждаемост,смъртност и естествен прираст.

Ръждаемостта е основен проблем. Той е характерен показател за почти всички развити страни и е с тенденция за постоянно намаление. Този проблем е свързан и със смъртността. Характерно за развитите страни е че и двата показателя са с еднопосочна тенденция за намаление.

При ниска ръждаемост и ниска смъртност има тенденция за застаряване на населението. Това води до влошаване на неговата възрастова структура.

Ръждаемостта зависи от много икономически фактори. По-важни от тях са:

-индустриализацията на производството;

-интелектуализацията на труда и повишаването на неговата производителност;

-урбанизацията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпроизводсто на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.