Въведение в управлението на проекти


Категория на документа: Икономика


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подготвителен етап

Съществен етап

Заключителен етап

3. Заключение

Разработването и внедряването на процедура за количествена оценка на степента на удовлетвореност на клиентите на "ТМ Ауто" и постигането на проектните резултати ще създаде предпоставка за реализация на стратегическите цели на компанията. Оптимизирането на процесите във фирмата, повишаване качеството на предоставяните услуги, привличането на нови клиенти и разширяването на пазарните позиции ще увеличат ръста на приходите, голяма част от които ще бъдат инвестирани в закупуването на оборудване в процеса на развитие.
Реализацията на проекта ще спомогне за въвеждане на ясен и строг организационен ред в цялостната система за управление на фирмата, това неизменно подобрява нейната ефикасност и ефективност, а в резултат на това се повишават рентабилността и конкурентоспособността й. Нараства удовлетворението, а оттам и доверието на клиентите, които повишават интереса си към фирмата, което води и нови клиенти. Това стабилизира позитивните тенденции на развитие на фирмата, удовлетворява и повишава мотивацията на собствения й персонал. В резултат на което се освобождава допълнителен управленски ресурс, насочен в перспективни и стратегически решения и действия на развитие.
Постигането среден годишен резултат 4 по скалата за измерване на удовлетвореността на клиентите на фирмата и ще я изведе на по-високи позиции спрямо конкурентите.

9

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в управлението на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.