Въведение в управлението на проекти


Категория на документа: Икономика


2.3.1.2 Съществен етап

В този етап са включени съществените за настоящия проект дейности:
- Внедряване на системата;
- Провеждане на интервютата с клиенти от консултантската агенция;
- Подаване на резултатите към ръководителя;
- Ежеседмични срещи с екипа за обсъждане на резултата;
- Анализ на резултата и дискутиране на варианти за въздействие върху незадоволителните резултати .

2.3.1.3 Заключителен етап

По време на този етап ще се извършват дейности по финализиране на проекта:
- изготвяне на финални доклади за отчитане на резултатите от предходните месеци
- обобщаване на резултатите
- изготвяне на планове за контрол на качеството
- изготвяне на план за оптимизиране на сервизната дейност;
- изготвяне на маркетингова и ценова стратегия с цел постигане на висока степен на удовлетвореност у клиентите.

2.4. Целеви групи и крайни бенефициенти :
Настоящият проект, свързан с внедряване на процедура за установяване на степента на удовлетвореност на клиентите на сервиза и е насочен към следната целева група:
клиентите на нашата компания и кръга от познатите и приятелите им.

Крайни бенефициенти от реализирането на настоящия проект са
-служителите, пряко заети с осъществяване на процесите по сервизната дейност в това число администратори телефонен център, сервизни консултанти, идентификатори на резервни части, касиери
-служителите на агенцията за осъществяване на телефонната анкета
-служителите на компанията, работещи по реализацията на проекта
.

2.5.Средства за изпълнение:
Към настоящия момент ТМ Ауто разполага с необходимия, персонал ,техника и консумативи за стартиране на проекта. Заплащането на наем на консултантска агенция и разходите по заплатите на ангажирания екип ще бъдат от осъществени чрез само финансиране от страна на компанията.

2.6. Източници на информация за хода на проекта:
Предвидени са ежеседмични доклади, изпращани от консултантската организация към ръководителя на проекта. Докладите ще бъдат изготвени и разделени чрез диаграма на Парето, структурирана по следния начин:

Получена оценка
Дата на
ремонта
Сервизен консултант
Клиент име/възраст
Шаси на автомобила
Тип на ремонта
Препоръка на клиента
Запазване на час за сервизПосрещане и приеманеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в управлението на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.