Въведение в управлението на проекти


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСВТО
МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност -Управление на международни проекти

К У Р С О В П Р О Е К Т
по
Въведение в управлението на проекти

на тема:

Внедряване на процедура за установяване на удовлетвореността на клиентите на Тoyota и използването й за оптимизация на процесите в сервизната дейност

СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ:
Мария Цонева доц.Васил Златев

Гр. София

2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.
1. Увод

2.Обща рамка на проекта:

2.1. Място на реализиране на проекта - " ТМ Ауто" ЕООД

2.1.1.Представяне на компанията:
2.1.2 Дейност на компанията

2.1.3.Ресурси на компанията

2.2.Цели

2.2.1.Главна цел:

2.2.1.1 Кратко описание:
2.2.1.2.Индикатори за изпълнение:
2.2.1.3. Източници на информация:
2.2.1.4.Предпоставки за изпълнение:
2.2.2.Цели от по-висок ранг и очаквани междинни резултати :

2.2.2.1 Кратко описание:

2.2.2.2.Индикатори за изпълнение и източници на информация:

2.3.Дейности по проекта:
2.3.1 . Основни дейности по проекта:
2.3.1.1 Подготвителен етап
2.3.1.2 Съществен етапСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в управлението на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.