Въведение в микроикономиката


Категория на документа: Икономика


Въведение в миркоикономиката

1. Възникване и предмет на икономическата теория

- Икономическата теория е социална наука, която изучава закономерностите на икономическия живот. Като самостоятелна научна дисциплина се появява през XVIII в.
Първите опити се състоят в литературата на гръцките автори Платон, Аристотел и Ксенофон.
- Икономика и икономия се появяват в съчиненията на Ксенофон и Платон в IV в. Пр.н.е
Opios /ипос/ - домакинство

Nonos /нонос/ - закон/правило

Икономика - правила за управление на домашно стопанство.

Икономическата теория се разглежда като социална наука, която означава изучаване на използване на оскъдните ресурси за производство и задоволяване на човешките потребности.

* Микорикономика - разглежда индивидуалните пзари. Наука за функционирането на индивидуалните пзари.
* Макроикономика - икономиката на държавата / като изучава бизнес сектора, потребителския сектор и т.н./

2. Основен икономически проблем
- В основата на всички проблеми е :
* Проблем за оскъдността на ресурсите. Същността на този проблем се дължи на това, че съществува противоречие между ресурсите, които разполага всяко едно общество и потребностите на хората Проблемите са безкрайни. Потребностите непрекъснато се развиват и обогатяват. Ресурсите, които могат да се използват за тези потребности са ограничени.

Входните фактори, които могат да служат за създаването на икономически блага се разделят на 3 вида:
- труд/ работна сила
- капитал
- земя

Оскъдност на ресурсите - означават, че те не спират спрямо същинските потребности. Оскъдността не означава бедност. Оскъдността не означава рядкост.

* Всички блага, които са напълно достатъчни за човешките потребности са свободни блага.
* Всички блага, които не са достатъчни за човешките потребности са икономически блага.

3. Оскъдност, избор и алтернативни разходи
- Оскъдността налага избор, какво да се произвежда с тях.
- Всеки избор предлага алтернативни разходи / избирайки нещо се отказваме от нещо друго/.
- Алтернативните разходи се измерват със стойността на следващата най-добра алтернатива за използване на следващите ресурси. Всяко икономически решение има своите алтернативни икономически ресурси.

4. Граница на производствените възможности. Проблемите свързани с оскъдността, избора и алтернативните разходи се представят чрез един прост икономически модел наречен граница на производствените възможности. При построяването на този модел се правят няколко изходни допускания:
* в икономиката се произвеждат само 2 стоки
* допускане на икономическите ресурси са неизменни
* техниките за производство на тези стоки са неизменни

Да приемем, че в икономиката се приемат две стоки пшеница и стомана. С наличните ресурси може да произвеждаме различни количества от тези стоки.

Таблица на произвеодсвтените възможности

Алтернативи
Стомана
Пшеница
A
10Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в микроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.