Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Структурата трябва да бъде оптимална

Фактори за оптималност зависят от сектор, отрасъла, неговите особености, технологията, техниката.

4. Производствени запаси

- МЗ могат да бъдат минимални, без които не може да протича производствения процес - гаранционни

- максимални

- могат да бъдат средни или текущи - дневни, месечни годишни

5. Оценяване

- в зависимост от равнището

а) цена на придобиване - разходи, транспорт, застраховка, пускане в действие и тн

б) по себестойност - ако се произвеждат и влагат

в) справедлива историческа цена - безвъзмездно придобитите, присъдени вземания, липси и начети. Получава се чрез пазарната цена или на борси и търгове.

- в зависимост от момента на получаване и влагане на материалите в производството

а) FIFO

б) LIFO

в) средна претеглена

Това значение влияе на разходите под въздействието на цените и се използва един или др метод.

6. Обращаемост и показатели за обращаемост - ПСП`

а) брой на обороти - отношението на приходите от реализация/ средният остатък на КМА

Бо=Рп/КМА

б) време за един оборот - колко дни са необходими за извършването на един оборот. Той е равен на 360/броя обороти

Во=360/Бо

в) Коефициент на обращаемост - реципрочен на обращаемост = 1/Бо = С рост на КМА/Рп

7. Фактори за ускоряване на обращаемостта

а) в сферата на производството - нова технология, техника и организация, сложността на изделията

б) в сферата на обращението - равнище на транспорта, състоянието на транспорта, формата на организация на складово стопанство, формите на плащания

За да се управляват ефективно КА - състав, структура на персоналаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.