Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика- част от активите - не малка част. Зависи от характера на производството, предмета на дейност, сектора и тн.

- еднократно

- пренася стст си напълно

Форма - КА могат да бъдат под различна форма

Мат, Горива и Е, незавършено пр, др

Съотношението между различните краткотрайни зависи от отрасъла.

2. КА на П се намират в непрекъснат оборот и преминават през различни фази на производствения процеси.

а) фаза на закупуване - пари се превръщат в РС, КА

б) фаза на съединение на факторите в производството

в) фаза на обращението и реализацията - готовия продукт се превръща отново в пари с прираст.

Постоянното преминаване от първата във втората и третата фаза се нарича кръгооборот на КА. Непрекъснатото повтаряне на кръгооборота и превръщането на КА в една форма в друга дава представа за оборота на тези активи. Колкото повече обороти и по-висока скорост толкова по-високи резултати.

Изследването на фазите на къгооборота и броя на оборотите води до разкриването на факторите и резервите, а оттук и за ускоряване.

3. Състав и структура на КА

а) Състав

КМА

- производствени запаси - суровини, материали, спом мат, горива и енергия

- незавършено производство -

- готова продукция

КИнвестиции - до 1 год

К Вземания - до 1 г. Вземания от клиенти, Доставчици по аванси, кр взаеми

парични средства - в каса, в рс, акредитиви , валута,

РБП - р-ди за абонаменти, инф източници, свързани с разработката на нови техн, нова орг, нови изделия.

б) Структура - особено важно за състава е структурата на КА. Структура е кол отношение между различните ел от системата на КА и показващи връзките и зависимости.

- обща структура

- технологична структура
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.