Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономикав националното стопанство

І. Предприятието и фирмата - х-ка, роля и особености.

Стопанската дейност в ик на всяка страна се осъществява от 2 стоп орг форми - П и Ф. Тази дейност се управлява и регулира от ТЗ. Съгласно него тази дейност вкл

а) производство на стоки и услуги с цел продажба и задоволяване на потребности

б) закупуване на стоки с цел преработка, усъвършенстване и препродажба на др фл и организации

в) строителна и транспортна дейност с цел задоволяване на потребности и печалба

г) закупуване на акции, ценни книжа и облигации

д) туристическа, хотелиерска и др.

Тези видове дейности се осъществяват от П и Ф. П като основна структурна ик единица осъществява производствена дейност или извършва определени услуги, предназначени за реализация и задоволяване на определени потребности. То е юридическа, икономическа и структурна единица на ик.

Юридическа - регистрирано е, има РС, има права и задължения, да скл договори, структура

Ик - има право да закупува, владее, да се разпорежда с него и да произвежда.

Структурна - съвкупност от елементи и връзки между тях. Има упр структура, производствена стр.

Основната цел на предприятието е производство с печалба с наличните ресурси или на единица ресурс. То може да има и др цели - соц, инфраструктурни и др цели.

П може да има клонове, поделения - цехове и участъци. Те могат да бъдат разположени в др населени места. Те като правило нямат юридическа стст, а се представят от предприятието майка. чл 17

Предприятието е съвк от права, задължения и фактически отношения. - чл 15.

Права - право да закупува, ...

Отговорности - пред колектива, др предприятия, държавата, общината и др

Задължения - към ЧР, др предприятия, държавата чрез данъци

Фо- между членовете.

Съгл чл 7-ми Фирмата е наименованието, под което търговецът се подписва и упражнява занятие. От ик гл точка Ф е синоним на П и всяко П има Ф, но не всяка фирма е П (напр футболните отбори). Във Ф може да се вкл няколко П. Всяко П има Ф. П и Ф следва да са на чист литературен български език и след това може на др езици. Това наименувание не трябва да нарушава законите на странат, търговската етика и морал. Фирмата трябва да бъде привлекателна и правилно да представя П.

ІІ. Цели и принципи на П

1. Целта е постигането на определено състояние или резултат със определени ресурси за определен период от време. Основната ик цел на предприятието - максимум печалба с единица ресурс.

2. Видове цели в зависимост от

а) времето

- дългосрочни
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.