Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Качеството е мяра на потребителната стст.

Показатели за качество

- в зависимост от предназначението на продукта

* техника и технология (средства на труда) - надеждност, дълготрайност, производителност, амортизация, ремонто пригодност, ергономичност

* предмети на труда - да се обработват по-лесно, да водят до по-големи икономии, да имат способността да се възстановяват

* за индивидуално потребление -

Фактори за повишаване

- техноложии

- работна сила

- управление на качеството

- иновации

- стимулиране и мотивация

- равнище на организация, управление и внедрявалне.

- контрол

Литература - Прод на фирмата, ППП., Ик и орг на фирмата - 7 8 стр, Ик на пр. ЗС, НСС

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.