Външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес


Категория на документа: ИкономикаПлюсовете от работата в неформалната икономика-повече рентабилност в краткосрочен план:
-Неформалната икономика може да даде само краткосрочен успех на фирмата
-При фирмите в неформалната икономика заплатите са по-атрактивни и това привлича кадрите при тях
-Оцеляването-това е достатъчен плюс, за да започне фирмата да работи в сектора на неформалната икономика

Задание №4 10 Извода от материала за неформалната икономика.

1. Тя е неизменен спътник на формална икономика. И двете възникват почти едновременно и в процеса на своето функциониране и развитие непрекъснато си взаимодействат.

2. Неформалната икономика е основен елемент при изграждането на социалната политика както на развиващите се, така и на развитите страни.

3. Неформалната икономика може да бъде определена като поток от хора, които идват и си отиват, взаимодействайки си с формалната икономика и които понякога създават креативни предприемачески дейности.

4. Неформалната икономика е изключително разпространена в целия свят и има тенденция непрекъснато да нараства.

5. Неформалната икономика може да се разглежда като част от еволюционен процес, водещ до нарастване динамиката на развитие на икономиката и обществото.

6. Според някои автори неформалната икономика може да се възприеме като дефект в системата.

7. Тя се използва не само за бързо натрупване на капитали, но и за легализиране на една значителна част от криминално натрупаните доходи.

8. Може да се твърди, че неформалната икономика се превръща в основен източник на средства на икономическите групировки за оказване на натиск върху държавни служители и институции.

9. За връзката между формалната и неформалната икономика може да бъде посочено и следното: когато формалната икономика е в криза, неформалната икономика се разглежда като вариант за отстъпление, който притежава заместителен ефект. Или неформалната икономика може да бъде изобразена като "защитна клапа, която дава на обществото гъвкавостта, от която то жизнено се нуждае."

10. Неформалният сектор придава на икономиката динамика и предприемачески дух и води до по-голяма конкуренция, по-висока ефективност и по-ограничена държавна дейност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.