Външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес


Категория на документа: ИкономикаСА "Д.А.Ценов"-Свищов

КУРСОВА РАБОТА
по
Външнотърговски мениджмънт на индустриялния бизнес

Изготвил:Илиана Валентинова Вълчева
Специалност: Индустриален мениджмънт
Фак.№: m132 201
Провирил:проф.дин. Атанас Дамянов

Задание №1 Критична оценка на вграждане на международна мениджърска матрица.

Убеждаваме се, а и ще продължим да установяваме, че е налице богат и развиващ се инструментариум за разработване и изпълнение на международните стратегии.

Комбинирането на: отношение към външните, чуждестранните операции/пазари и отношение към персонала/сътрудниците заети с външните дейности води до създаването на международна мениджърска матрица. Знанията които се извличат от тази матрица имат значение повече за изпълняването на международните стратегии.

Мениджърската институция на фирмата е полезно чрез нея да сканира своите международни мениджъри. Защото не само формулирането на стратегията е важно, но и нейното реализиране в международното пазарно пространство.

Полезността на предложената международна мениджърска матрица нараства и поради следните взаимосвързани причини:

Първо, преминаването към по-сложни форми за навлизане, установяване и опериране на международните пазари. От това произтича увеличаващата се ангажираност с извършваните дейности: от експортни до международни придобивания и изграждане на поделения/предприятия, търговски къщи и пр./ в други държави.

Второ, работата в разнообразна среда: междуетническа, мултирелигиозна и мултицивилизационна. Ефективният международен мениджмънт налага в тази среда засилено внимание към хората, към заетия персонал. Това има значение и при изграждането на специфични екипи/teambuilding/.

Разбира се значимостта на тази матрица нараства и когато се работи в различни видове мрежи/networks/-производствени, пазарни, човешки и др.

Задание №2 СТО/Световна Търговска Организация/и Балийският пакет от споразумения.

Министрите на икономиката от страните, членуващи в Световната търговкса организация, успяха да постигнат консенсус и подписаха Балийския пакет споразумения. Новият договор цели да даде тласък на световната търговия и значително облекчава условията за продажба на стоки.

Това е първата по рода си договорка от световен мащаб, целяща да даде тласък на световната търговия. Единодушното решение бе взето по пътя на консенсуса, обявиха участници в срещата, която се провежда на индонезийския остров Бали.

Споразумението облекчава значително търговските процедури и дава възможност на по-слабо развитите държави по-лесно да продават стоките си.

Според анализатори новият световен търговски договор, подписан от министрите на икономиката на 159 държави от цялата планета, ще прибави към икономиката в глобален мащаб близо 1 трилион долара. Той се разглежда като важна крачка напред за Световната търговска организация, която през последните години изпитваше затруднения при подписването на нови споразумения.

Новата договорка урежда въпроса с продоволствената сигурност и експортната конкуренция.

Задание №3 Неформалната икономика-плюсове или минуси; плюсове и минуси.

Едни от негативните ефекти от съществуване на неформалната икономика е"ескалиращата деформация в конкурентната среда, изкривяваща пазарните критерии за успеваемост и предприеммивост".

Друг негативен ефект върху развитието на браншовете, е загубата на доверие между бизнес партньорите.

Сходна е и ситуацията с доверието на банките към представителите на бизнеса, работещи в сектора на неформалната икономика.

Следващият негативен ефект е, че се, създават условия за социална и правна несигурност на фирмата, поради факта, че рискът, който всяка фирма участник в неформалната икономика поема е голям. При това тази социална и правна несигурност се разпростира както върху отделната фирма, така и върху работещите в нея и върху обществото като цяло.

Изводът, около който се обединяват работодателите е, че в крайна сметка негативните ефекти от неформалната икономика се усещат на всички нива-като се почне от обществото, мине се през различните браншове и отделните фирми и се завърши с индивида.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.