Външнотърговска дейност на фирмата


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВЕТИ, СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ И ИИ НА БАН

ТЕМА: ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ДОБРИНКА ЗЛАТЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ: ФИНАНСИ
ОБУЧЕНИЕ: ДИСТАНЦИОННО
КУРС: 1 -ви
СТУДЕНТ: МАНУЕЛА ЕДУАРДОВА ТЪРГОВСКА
Фак. №: D101680

Съдържание
1.
1.1.
1.2. Основни цели и характеристики на

2. международната търговия: 4
3. Видове международна търговия. 5
3.1. Импорт 5
3.2. Експорт 5
3.3. Реекспорт 5
3.4. Реимпорт 5
3.5. Видове външна търговия според търговския баланс на фирмата 6
3.6. Диференциране на външната търговия 6
3.7. Външнотърговски сделки 7
4. Документи необходими за реализиране на сделка: 8
4.1. Запитване за оферта 8
4.2. Оферта 8
4.3. Поръчка 9
4.4. Потвърждение на поръчка 9
5. Платежни, стокови, транспортни и митнически документи 9
5.1. Платежни документи 9
5.2. Стокови документи 9
5.3. Транспортни документи 10
5.4. Митнически документи 10
6. Условия за доставка според INCOTERMS 2010 10
7. Методи за плащане 17
7.1. Кешови операции 17
7.2. Полици 17
7.3. Чек 19
7.4. Електронна система за разплащане 19
8. Форми за плащане 20
8.1. Авансово плащане 20
8.2. Документарен акредитив 20
8.3. Документарно валтно инкасо 21
8.4. Плащане по открита сметка 22
9. Заключение 22
10. Използвана литература 22Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външнотърговска дейност на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.