Външна политика на България в навечерието и по време на Първата световна война


Категория на документа: Икономика


Удар върху реномето на опозицията нанася и един скандал - афера, свързана с изкупуването на зърнени храни от България, в който са намесени и представители на Съглашението. Дори и тесните социалисти в крайна сметка се показват като един недостатъчно сериозен фактор в обществото. Ако изключим рехавите демонстрации за създаване на социалдемократическа балканска политика. А и трябва ужасно много да хиперболизираме ролята на тесните социалисти, за да стигнем до извода, че те представляват силен антиправителствен фактор.

Така или иначе предложенията се превръщат в реалност на 24.08.1915 г. На тази дата правителството на д-р Васил Радославов сключва два договора. Първият е с Германия. Той дава право на България да окупира намиращата се в пределите на Сърбия Македония, и то веднага след като войските на София пресекат границата на запад. От страна на Берлин се гарантира и включването на някои сръбски територии от Моравско към българските земи. По силата на съюзната обвързаност между Централните сили и въведените между тах правни норми към този договор автоматично и веднага се присъединява и Австро-Унгария.

Вторият договор се сключва между България и Османската империя. Той по същината си урежда в полза на София някои несъществено големи териториални спорове по продължение на течението н арека Марица.

Жребият е хвърлен!!!

Идват сериозни изпитания, които в съчетание с безмерната вяра в правотата на националните си каузи превръщат отделните страните в хищно настроени, заредени с жажда за реванш субекти.

Никога в историята на света налагането на силата над справедливостта не е носило трайност при решаването на даден проблем. Нямаше да го направи и в годините на Първата световна война, но малко хора в онази епоха го разбират.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Титков, С. - Германия и България 1914 - 1915г. В. Търново: Витал 2000

??

??

??

??

- 1 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външна политика на България в навечерието и по време на Първата световна война 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.