Връзките с обществеността - пропаганда и реклама


Категория на документа: Икономика


Заключение

Организациите използват рекламата за пъблик рилейшън цели, когато не са доволни от това, което се казва в медиите, когато смятат, че публиките не разбират проблема или когато се опитват да присъединят своите публики към дадена кауза.

От своя страна пропагандата, независимо от наименованията й, ще продължава да играе важна роля при мобилизиране на хората за защита на определени идеи, ценности и обединяването им около популярни каузи, както и за противодействие на други конфликтни и враждебни общности и култури. Съвременната пропаганда разчита в голяма степен на възможностите и потенциала на новите информационни технологии, глобални новинарски медии и социални мрежи. Други фактори, които допринасят за развитие на комуникационните ефекти, са експертното познание за икономически и политически реалности, компетентното изследване на общественото мнение, разбиране потребностите на аудиторията и наличие на добре подготвени журналисти и специалисти по комуникации.

Използвана литература:

1. Кътлип, С., Сентър, А. Бруум, Г., "Ефективен пъблик рилейшънс", Изд. "Рой Комюникейшън", С., 1999
2. Петев, Т., "Образованието по връзки с общвствеността в СУ "Св. Климент Охридски". В: Петев, Т., Златева,М., Алексиева, С.(състав). Юбилейна книга. Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация(1995-2005). София, ПР-Туризъм Консулт, 2005
3. Алексиева, С., "Пъблик рилейшънс, книга за това което не може да се купи, а трябва да се спечели", София, Нов Български Университет, 2008
4. www.bg.wikipedia.org
5. www.google.com
6. www.pomagalo.com

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзките с обществеността - пропаганда и реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.