Връзките с обществеността - пропаганда и реклама


Категория на документа: ИкономикаЕдни от основните разлики между пъблик рилейшънс и рекламата са:
- Рекламата е монолог, а пъблик рилейшънс са диалог.
- При рекламата комуникаторът предава информацията -по косвен път, при пъблик рилейшънс - в основата е личният контакт
- Рекламата има последващо въздействие - пъблик рилейшънс имат непосредствено въздействие.
- В основата на рекламата стои внушението - в основата на пъблик рилейшън стои личната оценка: връзките с обществеността информират и коментират.
- При рекламата очакваният резултат е свързан директно с пазарната политика на организацията, при пъблик рилейшън е спечелване на доверието на обществеността.
- Рекламата се свързва директно с интересите на организацията - препоръчително за пъблик рилейшънс постигането на разбирателство с различните публики въз основа на взаимноизгодните интереси на организацията и обществото.

В реалната практика е особено важно да се подчерта е и разликата между връзките с обществеността и пропагандата.

Пропагандата е вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с някаква кауза или позиция, която облагодетелства дадена група или личност. Често вместо безпристрастни и доказани факти пропагандата може да представи съзнателно манипулирана информация с цел заблуда на обществото. Когато посланието, което трябва да се втълпи на хората, има опастност да не се хареса на обществеността, то трябва да бъде предложено по такъв начин, че да въздейства и да бъде прието.

Основните задачи на пропагандата са: да вдъхновява народа; да променя мненията на хората по важни въпроси; да постига консенсус по съществени въпроси между пропагандиста и неговите публики; да неутрализира пропагандата на противника с ефективни техники; да модифицира общественото мнение от негативно или неутрално в позитивно и активно.

Най - често срещаната пропаганда е политическата. Характерно за нея е контрол на комуникационните процеси по посока на философски, икономически или културни модели за организация и поведение в общественото съзнание и мислене на повече държави с общи интереси и цели. Този вид пропаганда може да служи не само за убеждаване в политическата идейност на една или друга партия, но е и в състояние да промива мозъци.
Пропагандата не винаги се интересува от това кое е истина или лъжа, добро или лошо. Пропагандистите искат просто хората да вярват на посланието, което им изпращат. Често се използват пълни лъжи или добре изфабрикувани заблуди, за да преобърнат мнението на хората. Във войната на пропагандата всяка една тактика се счита за честна.

Съвременната пропаганда се отличава от останалите форми на комуникация като преднамерена и съзнателна употреба на лъжлива или подвеждаща информация, чрез която се обръща общественото мнение

Основни пропагандни техники:

1. Заместване на имената или още "морално етикетиране". Тази техника се използва, за да свърже човек или идея с негативен символ. Обикновено включва използването на думи с категорична негативна натовареност. Използва се страха и омразата на публиките По този начин дадено нещо се представя като крайно решение, без нужда да се доказва или да се обосновава.

2. Даването на напразни обещания. Тази техника се извършва чрез употребата на думи и фрази, които са общоприети и представят идеи, които са в интерес на обществото Целта е да ни предадат дадена гледна точка, която ни кара да изберем нещо, без то предварително да е тествано. Тази техника днес се използва най-вече в политическите кампании и посланията, които те изпращат в общественото пространство. Използваните думи имат за цел да предизвикат позитивни емоции у хората, които да се насочат към продукта или идеята, която се опитваме да прокараме. Публиката приема продукта, без да се обръща особено внимание на значението на бляскавите обобщения и дали се отнасят по подходящ начин към продукта.

3. Трансфер е друга често използвана пропаганда техника, чрез която се цели възползването от имиджа на друг предмет или личност. Така рекламодателите се надяват, че позитивното отношение към използвания символ ще подпомогне разпространяването на продукта. .

4. Друга техника е атестатът (свидетелство) за качество, според който близостта и познанството с популярни и добре приети в обществото личности ще въздейства благоприятно и върху нашия имидж и репутация, а оттам и върху посланията, които отправяме. Това е една от любимите и най-често използвани пропагандни техники. Подобна на техниката за трансфера, използва позитивното отношение на хората към някоя известна личност, за да прокара даден продукт, въпреки че тази известна личност не е експерт в тази област.

5. Техниката за обикновения човек (един от тълпата) "Купи ме или гласувай за мен. Аз съм точно като теб!" Тази техника се използва, за да се покаже, че дадена личност е един от народа и като такъв ще цели именно защитаването на неговите интереси. По този начин се цели да се представи, че дадена личност изразява убежденията на много хора. Рекламите наблягат на идеята, че казано най-просто: "всички сме в кюпа"
Тази техника е широко използвана в политиката и рекламата.

6. Част от групата. Тази техника играе голяма роля в съвременните комуникации. Пропагандистите я използват, за да накарат хората да станат част от тълпата. "Всички го правят, защо не и ти ?". Тази техника подхранва желанието на всеки един от нас да бъде на страната на печелившите. Тази пропагандна техника често е успешна, тъй като почти всеки човек иска да е част от група, никой не иска да се чувства изоставен, защото е различен. В рекламите често се казва нещо като: "Повечето хора предпчитат марката Х пред останалите марки"- следователно, за да сме като болшинството, би трябвало да си купим марката Х.

7. Подреждане на картите. Тази техника включва представянето на информация, която е само и единствено положителна по отношение на някаква идея или предложение, и подминаването на информация, която е негативна. Техниката се използва в почти всички форми на пропаганда и е изключително ефективна в убеждаването на публиката. Въпреки че по-голямата част от информацията е истина, все пак не е напълно откровена, тъй като се премълчава важна информация. Техниката е една от най-трудно доловимите от публиката, тъй като не предоставя цялата информация, която е необходима за вземането на безпристрастно решение. Публиката трябва сама да прецени какво липсва.

Това са част от основните пропагандни техники, които днес се използват успешно в съвременните комуникации за въздействие върху целевите публики. Във времето на многообразието от източници на информация те се оказват силно ефективни.

Защо тези пропагандни техники са успешни? Отговорът е много прост - защото са насочени към емоциите, които изпитваме, а не към здравия разум. Много често се извлича полза от нашите предразсъдъци и пристрастия. За да постигнем яснота, се изисква анализиране на твърденията, събиране на различни факти, изследване на двете страни на проблема, логично мислене, за да се открият "пукнатините" в аргументацията. Много малко хора биха се замислили - в повечето случаи оставяме пропагандистите да мислят вместо нас. Въпреки това обаче не бива да забравяме за пропагандата и че тя е изключително ефективна, затова трябва да се научим да я откриваме и да разбираме как е използвана.

Сравнителен анализ между връзки с обществеността и пропаганда

Ето и някои от основните разлики между пъблик рилейшънс и пропагандата:

- Пъблик рилейшънс се стремят към диалог и към постигане на съгласие - пропагандата не.
- Пропагандата има за цел да влияе, да насажда идеологически убеждения - в основата на въздействието на пъблик рилейшън стои личната оценка.
- Пропагандата променя мненията на публиките по важни въпроси и постига консенсус - пъблик рилейшън модифицира мненията на публиките относно организацията, постига консенсус по спорни въпроси между организацията и публиката.
- Пропагандата цели скриване на фактите, манипулиране на доверието, прикриване на източника - основните цели на пъблик рилейшън са достоверност на фактите, посочване на източника на информация, постигане на съгласие и др.
Въпреки множеството разлики между пъблик рилейшън и пропагандата може да се открои и едно сравнение между тях, а то е, че пропагандата може да се нарече предистория на връзките с обществеността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзките с обществеността - пропаганда и реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.