Връзките с обществеността - пропаганда и реклама


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Факултет "Стопански"

КУРСОВА РАБОТА
по Връзки с обществеността
на тема: Връзките с обществеността, пропаганда и реклама

Изработил: Петя Първанова Възложил:
Специалност: Финанси /гл. ас. д-р Ив. Пенчева/
Курс: I
Фак. No: ФИЗ-1320

В. Търново

2013

Увод

Връзките с обществеността (буквален превод от английски език Public Relations) представляват дейност, чрез която се постига разбиране и ефективно общуване между организацията и различните групи хора. Тя е от изключителна важност за съвременното ни общество. Обхваща всички аспекти на комуникациите на една организация или отделна личност. Връзките с обществеността са управленска функция, чрез която се въздейства на различните и публики като я информират по най-точния и правилен начин. Вследствие на , което тази наука получава все повече и повече доверие и признателност.

Изложение

Рекламата и пропагандата представляват също вид комуникационни действия, определящи общите прилики, сродни методи на действие и правила, осъществявайки въздействие върху общественото мнение.

Рекламата е всяка платена форма на контролируемо въздействие, осъществявано, чрез средства за масова комуникация по представяне и налагане на стоки или услуги, в интерес на даден източник. Навсякъде и по всяко време хората са обградени с хиляди обяви, рекламни вести и материали, независимо от това дали ги забелязват, обръщат внимание или търсят сами. Почти всеки човек днес, сблъсквайки се с реклама под някаква форма си е изградил някаква хипотеза, за това що е реклама и що е човек занимаващ се с тази дейност. Това е нормално, защото същността и я обрича на публичност. При рекламата се защитава някаква концепция. В най-общ вид е форма на масова комуникация както и връзките с обществеността. Едно различие е, че на рекламата и се поставят по близки и непосредствени цели. Тя може да се определи като публично представяне на информация за стока, с помощта на технически и психологически начини на въздействие върху групи и аудитория, с цел да се предизвика разширяване на търсенето, осъществяване на повече продажби и реализиране на по-големи доходи. Рекламата е изключително важно средство за всяка една фирма. Тя трябва да е индивидуална, ясна и точна и да не подражава на други реклами. Да информира и популяризира в благоприятна светлина, с конкретни факти и цифри, по отношение на предимствата, качествата и цените. Нормално е да печели потребителите като им отправя изгодни и съблазнителни послания и думи-клишета, които продават обещания. В основата на нейния успех е желанието да опитаме, купим и експериментираме с нов продукт, изделие или услуга. За рекламодателите добрата реклама е тази, която продава добре, а за клиентите, която информира, привлича, и дори забавлява. Изучаването и практическото използване на различните видове реклама е от съществено значение за постигане на високоефективна комуникация. Групирането на рекламата може да се извърши на базата на различни критерии с различна практическа насоченост. Разграничават се следните видове реклама:

Според участниците в реализацията и биват:

-индивидуални - спонсорира се от един рекламодател

-групова - при общи интереси на рекламодателите, с недостатък, че разходите не се разделят

-институционна - тя е реклама на организации и институции

-колективна - осъществява се съвместно от рекламодателите в полза на една стока за масово потребление

Според канала за реализация биват:

-електронна - телевизия, радио, интернет

-печатна - вестници, списания, брошури, каталози, дипляни и др.

-външна - билбордове, плакати

-транспортна - върху транспортни средства, спирки, гари

-справочна - в указатели, справочници, разписания и др.

Съществува разнообразие от видове реклама, големия брой рекламни агенции са предпоставка за активна рекламна дейност. И макар, че появата на все по нови възможности за рекламиране на някои изследователски агенции интернет рекламата ще измести от челните позиции телевизионната, то истината е, че тя представлява магнит за милиони хора по целия свят и независимо от всичко те ще продължават всеки ден да сядат пред телевизора и да гледат своите любими предавания и канали,а те от своя страна ще продължават да се борят за интереса на зрителите и следователно за по-висок рейтинг, използвайки едно от най-старите оръжия в бизнеса - рекламата.
Сравнителен анализ между връзки с обществеността и рекламаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзките с обществеността - пропаганда и реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.