Връзка между самоотговорност и отговорност за хора и дейности


Категория на документа: Икономика


 Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

Факултет: Маркетинг и мениджмънт

Р Е Ф Е Р А Т

по Основи на управлението

На тема:

Връзка между самоотговорност и отговорност за хора и дейности

съставил: Аделина Ангелова Андреева
факултетен №: 105242

специалност: МИО

група: 46

Отговорността е нещо, на което човек се учи бавно. Уроците започват буквално от момента, в който направим първите си крачки. И ето, с времето идва и възможността да вземаме сами решенията за действията си. Нещо, което ни помага да израснем като личности и да осъзнаем, че всяко действие води след себе си определено противодействие.

Наблюдавайки резултатите от действията си, си даваме сметка, че те всъщност афектират не само върху нас самите, но и върху околните. Ето така се ражда и идеята, за самоотговорността. Тя дава на човек възможност да се причислява към определени групи от хора, да участва в колективни дейности и най- вече да бъде ефективна единица в управленската йерархия на дадена фирма или организация.

Самоотговорността е свързана със самосъзнанието и морала на личността. Тя е свързана неразривно и с чувството на отговорност. От друга страна е и важен елемент за реализацията на целите в управлението. Както се казва: хората отговарят за общите дейности, и всеки сам е обвързан с отговорността за собственото си поведение (става въпрос за организационните среди). Самоотговорността е изискващият правилна преценка за собствено поведение фактор, обвързващ личността с отношението на другите към личното " Аз".

Видеоотговорност
С а м о о т г о в о р н о с т


Преценка за собствено поведение
Преценка за отношението на другите към личното "Аз"


правилно
неправилно
правилно
неправилно
1
Отговорност за хора (йерархична)
X


X
2
Отговорност за дейности (функционална)

X
X

Връзките между самоотговорност и йерархична и функционална отговорност може да се проследят и анализират чрез таблица 2:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзка между самоотговорност и отговорност за хора и дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.