Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г.


Категория на документа: Икономика


БВП
У
0,9868
Износ
Х1
0,86731
Внос
Х2
0,91977


Проверката за наличие на автокорелация в динамичните редове в таблицата показва, че във всички редове коефициентите на автокорелация са по-високи от критичнта стойност при лаг равен на 1 и 5% риск за грешка. Следователно във всички редове съществува автокорелация, поради тази причина при построяването на регресионните модели няма да работим с фактическите стойности на променливите, а с динамични редове, състоящи се от верижни индекси (коефициентите на тези променливи).

Таблица 3. Верижни индекси на изследваните модели
Период
У
х₁
х₂
2000
-
-
-
2001
1,1058558
1,1471974
1,08777326
2002
1,0953797
1,0348691
1,06101467
2003
1,0790297
1,1425819
1,09984905
2004
1,1120276
1,2090442
1,19745589
2005
1,1421293
1,2623318
1,18553381
2006
1,138498
1,2598658
1,2689013
2007
1,1622441
1,1830094
1,12487443
2008Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.