Визия, цели и стратегия за развитие на фирма


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Стратегическо управление"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

"ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА "VIVACOM"

Разработил: Проверил:
Петьо Иванов Цанов доц. д-р Б. Гьошев Фак. № 12896

София

Май 2012 г.

Въведение

VIVACOM e основният телекомуникационен оператор в България
През юни 2004г. българското правителство продаде след прозрачна процедура 65% от капитала на БТК на Вива Венчърс Холдинг, дъщерна компания на американския частен инвестиционен фонд Advent International. През май 2005г. БТК получи лиценз за изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение по стандарт UMTS, клас Б (2х5 + 5Mhz). Разрешението е за срок от 20 години, а лицензионната такса е в размер на 42 млн. лв.

Компанията стартира своите мобилни услуги с марката Vivatel през м. ноември 2005г. Тя спомогна за въвеждането на лоялна конкуренция на българския пазар и се превърна в най-бързо развиващия се мобилен оператор в България.

През м. септемви 2009г. БТК и Vivatel се обединиха в нова търговска марка - VIVACOM. Целта на тази промяна беше компанията да се превърне в модерна, ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество.

В края на м. април 2010г. компанията събра всичките си служители в София на едно място - централният офис на телекома, разположен на бул. Цариградско шосе 115И. Това бе логичен завършек на процеса по изграждане на нов имидж и новата марка.
- Предмет на дейност

VIVACOM предоставя електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по стандарта GSM и UMTS, цифрова телевизия, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда и комплексни технически решения.
- Структура и персонал

От м. октомври 2009г. БТК заедно с бившия си GSM оператор Вивател формират компания под общо търговско име VIVACOM. Компанията продължава да функционира с името"БТК" като VIVACOM е само търговското наименование.

Дейността на VIVACOM включва развитие, експлоатация и поддръжка на националната фиксирана и мобила телекомуникационна мрежа за пренос на данни за Република България.

Организацията на работа е изградена върху принципа на обслужването на клиентите за всички услуги, които телекомът предлага - фиксирани, мобилни, интернет и др. Създават се три различни направления, които да доведат до по-бързо въвеждане на продуктите на пазара. Това са направленията за домашни клиенти, бизнес клиенти и продажба на едро.

Трите нови структури ще бъдат подкрепяни от едно направление за обслужване на клиентите, което ще може да разпознава пълния профил телекомуникационни услуги, които всеки клиент използва.

VIVACOM има около 10 000 души персонал. В централния офис на компанията работят повече от 1200 души.

Управителния съвет се състои от:
- Главен изпълнителен директор и член на управителния съвет
- Председател на Управителния съвет
- Член на борда на директорите
- Членове на Управителния съвет 5бр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Визия, цели и стратегия за развитие на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.