Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение.


Категория на документа: Икономика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

" АНГЕЛ КЪНЧЕВ "

ФАКУЛТЕТ:

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Икономика на предприятието

Тема: " Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти / терени и сгради / . Сравнителен анализ и приложение. "

Изготвил:

Ф.№

Спец.

Русе, 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод - стр. 2

2. Методи за оценка на недвижими имоти - стр. 2

2.1 Метод на разходите - стр.2

2.2 Метод на пазарните аналози - стр. 3

2.3 Метод на приходите - стр. 3

3. Справедлива пазарна стойност - стр. 4
4. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ДМА (ДОКЛАД върху пазарна оценка на Недвижим имот ) - стр. 5
5. Използвани източници - стр. 14

1. Увод

Оценяване на недвижими имоти е една от най-важните дейности, защото тя лежи в основата на ценообразуването, необходимо е при застраховане, при данъчно облагане, при дарения, наследяване и др. За целите на различните случай се определят различни видове стойности на недвижимите имоти.

Подобно на САЩ и Европа използването на независими експерти за оценяване на недвижими имоти се превърна в тенденция от няколко години и на българския пазар. С нарастването на активността на пазара на недвижими имоти поръчките за оценки на отделни имоти или на сграден фонд се увеличават. Експертните оценки на недвижими имоти обикновено се използват при вземане на инвестиционни решения, при покупко-продажба на имот, за получаване на кредит, определяне застрахователната стойност на дадена сграда, както и получаване на реалната стойност на собствените дълготрайни активи.
Трите най-често прилагани метода за оценка на недвижими имоти са:
* метод на разходите,
* метод на пазарните аналози,
* метод на приходите.

Oпитът и компетентността на оценителя са много важни, за да се получи възможно най-точната оценка на справедливата пазарна стойност на сградата.

2. Методи за оценка на недвижимите имотиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.