Видове мениджъри


Категория на документа: Икономика


* авторитет, красноречие
* оптимизъм
3. Лидер и мениджър. Лидер ли е мениджъра и мениджър ли е лидера?

Едно от нещата, към които трябва да се стреми един мениджър е той да бъде лидер и добър управляващ. Дали мениджъра е лидер и лидера е мениджър обаче? Това е много често задаван въпрос. Мениджъра и лидера са две подобни понятия, които обаче напоследък в пресата все по-често се използват като синоними. Вероятно, защото много мениджъри притежават лидерски качества, а много лидери изпълняват чисто мениджърски функции. Но, както установихме, разликата между мениджър и лидер е съществена.

Мнозина биха желали във фирмата да работят само лидери или поне потенциални лидери. За да има лидер, обаче, той трябва да има последователи. Следователно лидерите винаги ще са малка част от колектива. Голяма част от последователите не могат да бъдат лидери. Тяхната сила и ценност е в това да бъдат способни, надеждни последователи. Всеки има своя ценност, но на вярното място и във вярното време. Мениджърът без лидерски качества, например, е незаменим в ситуации на съкращения на обема на дейността и освобождаване на персонал. Поставете лидер в такава ситуация и той ще завехне - лидерите са родени, за да създават, да увличат, да разширяват бизнеса.

И лидерът, и мениджърът заемат важно място в съвременния бизнес живот. Нещо повече, в името на успеха на фирмата те трябва да установят ползотворно сътрудничество.

С развитието на бизнес отношенията, в наши дни, да си добър мениджър вече не е достатъчно за голям успех. Трябва да интегрираш едновременно и двете роли- на мениджъра и на лидера - за да постигнеш значим успех в организацията. Като мениджър трябва да постигаш високи резултати, а като лидер трябва да се фокусираш върху хората, които постигат резултатите. Измежду двете професии - мениджър или лидер - избери тази, която подхожда по-добре на личността Ти.

Конфуций, преди 2500 години, казал: "Избери професия, която обичаш и няма да ти се налага да работиш дори и ден в живота си!"

4. Какво е да си добър мениджър?

В теорията на управлението, ръководител, който успее да доближи личните цели на служителите до тези на организацията се нарича лидер. Това е едно от най-ценните умения на ръководителите днес, което до голяма степен е обвито в някаква мистерия и загадъчност.

Общо приетите схващания са, че лидерът е харизматична личност; лидерът се ражда такъв; или го имаш или не; не се придобива и така нататък. Вярно е, че някои хора се справят с тази роля по-добре и по-лесно от други, но всеки ръководител може да придобие умения да ръководи хора стига да е осъзнал необходимостта от такива умения и да положи необходимите усилия.

Всеки мениджър трябва да умее да формулира целите и да ги постави ясно пред подчиненитеси. За да накараме някой да свърши нещо, той трябва еднозначно да разбира какво искаме от него. В противен случай резултата, който ще се получи няма да отговаря на очаквания от нас. Това е едно от най-съществените умения на ръководителя, за да не случва работата да не е свършена.

Мениджърът трябва да умее да откроява най-характерните индивидуални качества на всеки от своите подчинени. Без това той е като с вързани ръце и вероятно ще възлага задачи на неподходящите хора и няма да получава очакваните резултати. Добрият ръководител познава хората си, както силните им страни така и слабите, но се съсредоточва върху силните за да използва потенциала им.

Един ръководител трябва да положи усилия да разбере кои са най-важните неща за всеки човек, в какво вярва какви са желанията му, какви са ценностите и целите му? По този начин той може да насочи хората към целите които иска да се постигнат.

5. Заключение

За успешната икономика и ръководство на фирмите и организациите, най-важното нещо е изборът на работещите в нея специалисти. За доброто управление на изпълнението на задачите във всяка фирма се грижат мениджърите. Именно по тази причина те трябва да са много добре подбрани, като умения и качества. Колкото по-добри мениджъри има дадена фирма, толкова по-добре тя се развива. Мениджърските умения са както лични качества на самият човек, така и усвоени умения за комуникативност с хората, управленски умения и убедителност. Една от чертите, които са важни за да си добър мениджър е и да умееш да работиш в екип. Мениджърите са връзката между по-нисшето ниво работници с по-висшето управленско ниво. За да умее да удовлетвори и двете равнища, мениджърът трябва да е много комуникативен и да намира винаги "общ език" с всички и да умее да разрешава всяка една създала се ситуация с лекота.

Използвана литература:

1. Учебник по "Основи на управлението" от Ангел Ангелов
2. Интернет сайтове за мениджмънт и икономически новини
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.