Видове мениджъри


Категория на документа: ИкономикаНеговата цел е да влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията. За разлика от ръководството, лидерството е способност да се оказва влияние върху поведението на отделни личности и групи и да се направляват техните усилия за достигане целите на организацията." Лидер е този, който умее да привлича околните и да ги мотивира за изпълнението на определена задача или за постигането на конкретна цел.

Основната част от управлението във всяка организация е координирането на нейните дейности и насочването на усилията на членовете към постигане на целите й. Този процес включва способността да бъдеш лидер, тъй като лидерството е неизменна част от ефективното управление. Лидерството се проявява в междуличностните отношения. То се свързва с постигането на целите на организацията така, че последователите да ги възприемат като свои собствени. Ефективното управление е неразривно свързано с лидерството.
След всичко гореспоменато обаче, трябва да се има предвид, че разликата между мениджъра и лидера не просто съществува; тя е от сериозно значение за развитието на всяка организация, тъй като в голяма част от случаите ръководителят и лидерът в една компания са две различни лица. Ето защо, за да разграничим лидера и мениджъра един от друг ще ги разгледаме както заедно, така и поотделно, за да стигнем до желаните изводи.

1.2. Видове мениджъри:
Според нивото на управление в организацията:
* От висше ниво - Топ мениджъри. Те определят целите на организацията, разработват стратегията и политиката на управление, имат репрезентативни задължения. Тук спадат: президент, генерален директор, вицепрезидент, зам.генерален директор и изпълнителен директор. За да си успешен топ мениджър са необходими следните качества:

- Любопитство. Много от успешните топ мениджъри са адски любопитни хора. Тази тяхна страна често остава скрита за медиите и по време на срещи с инвеститорите. Но си има причина за това - изпълнителните директори трябва да излъчват доверие и премерено чувство за власт. По лицата им трябва да е изписана сигурност. Но ако ги изкарате от този ежедневен сценарий, ще видите една съвсем друга тяхна страна. Могат да ви споделят истории за грешки и провали. Могат също така да задават генерални въпроси - такива, които касаят голямата картина. Например, чудят се защо нещата работят по определен начин и може ли той да бъде подобрен. Искат да чуят историите на хората и с какво се занимават.

Това са тези въпроси, които посочват възможности за предприемачите и помагат на мениджърите да разберат хората, които работят за тях. И как да бъдат стимулирани да работят заедно, при това ефективно. Не е съвпадение, че много от мениджърите използват една и съща фраза, за да обяснят какво всъщност прави изпълнителният директор: "Изучавам човешката природа".

Според Алън Мюлъли, който управлява автомобилната компания "Форд", човек трябва да се учи от всички.

- Калено самочувствие. Някои хора приемат неуспехите напълно спокойно, дори с известна наслада. Имат и списък със стъпки как да преодолеят следващия. Защото са с калено самочувствие.

- Усещане за екип. В един момент идеята за екипна игра в корпоративния живот се обезцени. Беше сведена до елементарното "Работя в екип, значи съм екипен играч". Най-ефективните изпълнителни директори са повече от екипни играчи. Те разбират принципите, според които работи екипът и знаят как да извлекат максималното от всички. Както хората могат да имат какви ли не умения, така топ мениджърите са хора, които умеят да разбират работата в екип.

- Проста нагласа. В много компании понякога има упорити проблеми с начина на комуникация. Повечето изпълнителни директори искат едни и същи неща от служителите си - бъди кратък, карай по същество, обяснявай разбираемо. Въпреки това са малко хората, които могат да постигнат исканата от началника простота. Вместо това те погрешно решават, че ще впечатлят всички с една дълга PowerPoint презентация, която показва колко усърдно са проучили въпроса. Или пък, че ще обезкуражат евентуалните възражения като говорят повече.

- Смелост. Комфортно ли ви е да се чувствате некомфортно?Харесват ли ви ситуации, в които нямате карта или компас? Нервничите ли, когато всичко върви гладко, а ви се иска да пораздрусате нещата? Съгласни ли сте да предприемете изненадващи кариерни ходове, за да научите нови умения? С други думи - имате ли смелост? Поемането на риск често е свързвано с предприемачи, чиято нагласа за осъществяването на идеята им е: "Ще заложа всичко". Но поемането на риск не обхваща точно качеството, което много изпълнителни директори притежават и търсят у другите.

* От средно ниво - Средни мениджъри. Те отговарят за изпълнението на решенията взети от висшето равнище, контролират раб. на мениджърите от низшето равнище. Средните мениджъри изпълняват (взетите) решения от топ мениджърите и контролират работата на оперативните мениджъри. Към тях спадат: ръководители на поделения, директори на различни подразделения, ръководители на отдели, направления. Те управляват оперативните мениджъри и работниците. Това е средното управленско ниво. Тъй като, спадът на ангажираността засяга най-силно средните мениджърски нива, за да се избегне кризата в дадена институция, понякога се налага понижаване на кадрите в по-долна длъжност. Чрез понижение средният мениджър може да стане оперативен, за да се намалят разходите на организацията, тъй като средното управленско ниво е по-скъпо платено от низшето.

* От низше равнище - Оперативни мениджъри . Те координират дейността на изпълнителите. Такива длъжности са нач.цех, ръководители на сектори на смяна, на автономна група и др. Те са най-често срещани. Тяхната отговорност е свързана с реализацията на произвеждания продукт или оказана услуга.

Основен принцип при движението на ръководния персонал е преминаването му от по-ниско към по-високо управленско равнище.
Според областта на управление :
* Маркетинг мениджъри свързани с реализацията на продукта или услугата пазари, търсене, реклама др.
* Финансови мениджъри - управляват финансовите ресурси на организацията
* Мениджъри по производството - управляват производствената дейност на организацията, управляват качеството, нови мощности и технологии
* Мениджъри по персонала - Те се занимават с набиране, подбор, назначаване, движение, оценяване, обучение на служители
* Административни мениджъри - координират дейността на различни функционални области в организацията
* Мениджъри по връзки с обществеността и др.

2. Качества на успешният мениджър

За да постига качествено тези цели и дейности, всеки мениджър трябва да притежава определени качества. Качествата на всеки мениджър биват: Притежавани по рождение, или придобити.

Качествата притежавани по рождение са:
* логическо и абстрактно мислене
* наблюдателност и памет
* концентрация
* фантазия и творчество
Придобитите качества са:
* решителност убеденост за превръщане на решението в действителност
* динамика инициативност и предприемчивост
* надеждност като партньор отговорен, постоянен, дискретен, честен, етичен
* самоувереност, вътрешна убеденостСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.