Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране.


Категория на документа: Икономика


2 Трудов стаж в организацията на напускащите по собствено желание
3. Образователна и професионално квалификационна структура на напускащите поради текучество
4. Структура на доброволно напускащите по длъжност и месторабота /поделение в организацията/
5. Движение на постъпилите и напусналите по години, по длъжност и образование.

Показател
за текучество= брой на напусналите по собствено желание х 100

Средногодишен брой на заетите

Коефициент

за трудова стабилност= Брой на заетите с трудов стаж над една год. към 31.ХІІ.

. Х 100

Брой на заетите със стаж под една година към 31.ХІІ

??

??

??

??

5

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.