Управленски структури


Категория на документа: ИкономикаКакто е известно, за да функционира ефективно една съвременна организация е необходимо преди всичко да има вътрешни и външни рационални връзки, които да обединят множеството различни части на фирмата или организацията в единно цяло, за да има ефективност и да се реализират целите, стратегиите и политиката на фирмата. Това обединяване се осъществява от т.нар. организационно - управленска структура.
За това задание нашия екип избра да анализира и опише дейността, а също така и да представи организационно - управленската структура на две организации в различни производствени сфери: фирма VIVACOM (БТК АД) - в сферата на телекомуникационните услуги и фирма ЕТ "Андрея Калинов - Надежда" - в сферата на хранително - вкусовата промишленост.

ФИРМА №1 - VIVACOM (БТК АД)
КЛАСИФИКАЦИЯ - Тя е формална организация от обществения сектор, търговска, произвеждаща телекомуникационни услуги, което означава, че е производствена и можем да я класифицираме към третичния - обслужващ производствен сектор.
ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА - Акционерното дружество VIVACOM има за цел да създаде цялостна телекомуникационна мрежа на територията на република България посредством изграждането на фиксирана и мобилна телефонна линия и високоскоростна интернет връзка от най - добро качество. За да се осъществят тези цели, са инвестирани близо 1,2 млрд. лв. в оптимизация на мрежата и завършване на подобрението на цифровата мрежа до 2010 г. Обновена е и ADSL инфраструктурата, за да се посрещне нарастващото търсене на високоскоростен интернет.

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА VIVACOM (БТК АД)

Организационно - управленската структура на VIVACOM е функционална, защото дейностите и задачите на фирмата са групирани в отделни звена в зависимост от основните стопански функции на фирмата: операции, финанси, търговия, снабдяване и др.
Според тази структура, главните директори на отделните звена са на еднакво йерархично равнище и са подчинени на главния изпълнителен директор на компанията.
Главният изпълнителен директор има за основна задача да обедини фиксирания и мобилния оператор в една организационна структура и да затвърди водещите позиции на компанията на българския телекомуникационен пазар.
Генералният секретар обединява в една структура и оглавява дирекциите Човешки ресурси, Правна дирекция, Връзки с обществеността и корпоративни комуникации. Той също реализира и ключови за компанията проекти.
Главният търговски директор отговаря за развитието както на мобилния, така и на фиксирания бизнес на телекома. За по - ефективно прилагане на бизнес стратегията на компанията той обединява в една структура дирекциите Продажби на едро, Бизнес пазари, Пазари за частни клиенти и Обслужване на клиенти.
Главният финансов директор отговаря за изпълнението на бюджетите на фиксирания и мобилния оператор, за всички финансови активи на компанията, включително бизнес планиране, контролинг, осигуряване на приходите и управление на отношенията с клиентите.
Главният директор операции има за задача непрекъснато да модернизира фиксираната и мобилната мрежа на компанията, което ще доведе до по - високо качество на предлаганите от телекома гласови услуги и пренос на данни.
За да бъде ефективна тази структура трябва да има добра координация и контрол между звената от едно равнище и между звената и по - висшестоящият главен изпълнителен директор.

ФИРМА №2 - ЕТ "АНДРЕЯ КАЛИНОВ - НАДЕЖДА"

КЛАСИФИКАЦИЯ - Тя е формална организация от частен сектор, защото едноличният търговец е притежател на цялата организация. Тя също е и производствена, търговска и принадлежи към вторичния сектор на производство, тъй като спада към отрасъла на хранително-вкусовата промишленост.
ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА - Целите на ЕТ са да се реализира успешно на пазара и продукцията му да се харесва и търси от потребителите. Затова той използва високо квалифицирани кадри, високи хигиенни норми и здравословни условия на труд, богат асортимент от качествени суровини за изработването на сладкиши, торти, пасти, рула и др.

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ЕТ "АНДРЕЯ КАЛИНОВ - НАДЕЖДА"

В тази фирма собственикът - едноличен търговец притежава сладкарски цех с магазин и сладкарница.Той е и висш ръководител и целият персонал му е пряко подчинен.
Сервитьорки, сладкари, продавачка, хигиенист, снабдител, доставчик са всички на едно йерархично равнище и са подчинени на ЕТ.
Сервитьорките работят в сладкарницата. Те обслужват клиентите и им предлагат продукцията, произведена от цеха.
Сладкарите са квалифицирани в кулинарната област, специално в сладкарството. Те работят в сладкарския цех, приемат поръчки на място, изработват и декорират сладкиши, торти, пасти, рула, баклави и др.
Хигиенистът работи също в сладкарския цех. Той има за задача да поддържа високо нивото на хигиена на работното място, тъй като работата с хранителни продукти изисква голяма чистота.
Снабдителят проучва от какви продукти се нуждаят сладкарите и в какво количество могат да се набавят, например - яйца, брашно, какао, украси за сладкишите и др.
Доставчикът взима част от готовата продукция и я транспортира до сладкарницата, където да се предлага и продава.
Продавачката работи в магазина, който е "под един покрив" със сладкарския цех. Нейната задача е да продава произведената продукция като същевременно спазва добрия тон и се държи добре с клиентите, за да спомогне за постигането на по - големи продажби.
Тази организационно - управленска структура отново е функционална, защото дейностите са групирани и са на различни места.
За да бъде ефективна тази структура, трябва да има добра координация и поточност на работата между работещите в цеха, магазина и сладкарницата и снабдителя и доставчика, а също така между работещите и техния ръководител ЕТ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленски структури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.