Управление на служителите в администрацията


Категория на документа: Икономика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

ЗАДАНИЕ

за КУРСОВА РАБОТА

по "Добри практики в Публичната администрация"

на студента: Радка Ангелова Кирилова
Степен: магистри, Форма на обучение: задочно, курс: I, гр.275, Фак. № 232312002

ТЕМА: Управление на служителите в администрацията
/Кариерно израстване на държавния служител - Обучение и развитие, Оценяване, Повишаване в държавна служба/

ИЗХОДНИ ДАННИ: нормативни документи, вътрешни правила и процедури за дейността на отдел "Човешки ресурси"

Дата : 18.05.2013г. Ръководител на КР: .....................
София 2013 /Доц. Георги Манлиев/
Съдържание

Въведение
Част първа

1.Общи сведения за общинска администрация Панагюрище

2.Служители

3.Организационна структура на управление (ОСУ)

4.Технология на управление
Част втора

1.Управление на служителите в администрацията

2.Принципи за добро управление

3.Елементите в системата за управление на човешките ресурси
* Анализът на длъжностите
* Проектирането на длъжностите
* Планирането на човешките ресурси
* Подбор и назначаване

4.Кариерно израстване на държавния служител
* Обучението и развитието на персонала
* Оценяването на персонала
* Правна рамка на оценката на изпълнението
* Цели на оценката на изпълнението
* Условия и ред за осъществяване на оценяването
* Провеждане на оценяването.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на служителите в администрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.