Управление на малкия и среден бизнес


Категория на документа: Икономика
Румяна Веселинова Арнаудова

ф.ном. 22020002

специалност

"Фирмен Мениджмънт"

Варненски свободен университет
Катедра "Администрация и управление"
Дисциплина: "Управление на малкия и средния бизнес"/ "Управление на малкия и средния туристически бизнес"
летен семестър на учебната 2012/2013 година

1. В България малкия и среден бизнес се среща с проблеми които възпрепятстват неговото благоприятно развитие. Голяма част от тези проблеми са финансите и трудното осигуряване на първоначални средства за стартиране на бизнес. Банките и финансовите институции искат стабилна и добре подплатена гаранция на гоято да се опрат при отпускане на финансови средства. Евро проектите са някакъв вид алтернатива, но в тях има много скрити уловки. В новите програми отпуснати от бюрата на труда на финансиране и съфинансиране по редица проекти изискванията включват голяма степен собствени инвестиции преди подпомаганете от тяхна страна. Програмите които стартират за първи бизнес с приалагане на бизнес блан и удобрене за безвъзмезна помощ при инвестиции са направени не особенно съобразни към инвеститорите. Те изискват безработни лица които да представят бизнес план при изнасяне на собсвен бизнес план след предоставена възможност от местните бщра по труда за консултации в фирми за инвестиции. Но при тези програми отпускането на парични средства е до 20 000 лв. Като изискването е да се закупува само и единствено нова техника и оборудване. Наеми, ремонти и назначаване на ротни лиза не се покриват. Всеки инвеститор трябва да е приготвил поне още толкова за първоначална инвестиция и при удобрение те да му бъдат дадени евентуално. Което спира голям брой млади хора да инвестират в собствен бизнес и да се възползват от този вид финасово подпомагане. Банките и кредитните институции също имат редица изисквания, истрия на предприятие и пр за отпускане на финансови средства. Много често инвестицията трябва да бъде направена или с лични спестявания или с личен банков заем на физическо лице. Освен финансовия аспект друга трудност е не коркната конкуренция, трудното налагае на пазара заради монополистични фирми, подбиване на цените, задържане на плащания. При един голям процент безработица покупателната способност на хората намалява, съответно и приходите от продажб намалява, което води до намаляване на заетите лица и съкращаване на персонал. Тук също има прграми от ЕС които са направени с цел поущряване на работодатеите да наемат персонал който им е нужен. Факт е, че след кризата от 2010 г. Икономическото състояние в страната ни се подобрява. Това се случва бавно, но все пак се усеща раздвижване. Собствениците на фирмите които им се е наложило на съкратят персонал и са се задържали на пазара, балансирали са своите позиции започват да бележат отново ръст на търсенето. Много голяма част от тях обаче все още изпитват страх да наемат нужния им персонал за да могат да смогват с поръчките си без да натоварват допълнително служителите си. Има съществуващи евро проекти по "Оперативна програма развитие на човешките ресурси" които имат за цел на помогнат на тези предприятия да направят тази стъпка с максимално малки рискове за тях. При кандидатстване и удобрение на предприятията от "АЗ"( Агенция по заетостта" осигуряват една минимална работна заплата за всеки един назначен работник, в рамките на две години, като работодателя е длъжен да осигури минимум още толкова на работника. Това са програми имащи за цел да подпомогнат малките и средни предприятия с подпор на специализиран персонал или осигуряване на обучени с цел подобрение на икономическото състояние в страната ни. Вярно е, че има програми които не работят добре що се отнася за стартиране на нови предприятия, но има и такива които могат да помогнат много.
Един от водещите проблеми е намирането на добри специалисти по редица длъжности. Повечето млади хора които са добри в областа си заминават да работят навън тъй като условията които им предоставят са по - добри. Тук имат вина и двете страни. Първо в Бъгария заплащането ана специалисти е прекалено ниско, а от друга страна изискванията от работодателите са прекалено високи. Много често на един служител му се налага да изпълнява длъност за двама или трима специалисти. Може да се наложи при отиване на интервю от него да се изисйват опит в подаването, да можеш добре да убеждаваш, да можеш да си боравиш почни идеално с графични програми като Photoshop например и в същото време да разбираш от чертежи, когато погледнеш чертеж на сграда да се ориентираш иключително добре, и ако може да имаш някакви познания в областа на строителството и инвестирането. Давам това като пример защото това е реален случай и вкрайна сметка това което ти се предлага е 450 лв и осигуровки, все едно ти се дава някаква привилегия.

Разбира се може би ако на фона на ниските обороти които се осъществяват в последните години, но все пак собсвениците неискат да се отказват от някога печелившия им бизнес и това, че им е нужен персонал може и да не се стига до такива прицеденти.

Големите такси които се събират от фирмите, абсолютно навсякъде всяка една институция също събаря много един дребен търговец. Много често тези хора които притежават една сергия или малко магазинче си изкарват една заплата, но таксите на края на месеца които трябва да платят може да се окаже много по - големи от изкараното. Всички ние носим обувки, на дамите много често им се налага да сменят капачета, колко може да изкара един обущар, но на края на месеца той трябва да плати същите такси както и хората с доста по кръпен бизнес. При вдигането на минимално осигуритените суми преди 3 години, когато задължително от 240 лв. На месец минималната вноска стана на базата на 420 лв. Дори за едноличните търговци, много от тях или прекратиха дойноста си или излязаха в сивия сектор. Този много други подобни причини са предпоставки за все повече затварящи малки фирми, за увеличаване на сивия сектор и една дестабилност в икономиката.
2. Идеята с която е възникнала в ЕС със Small Business Act (SBA) е " Миси първо за малките" Благоприятните фактори помощ при взимането на решения за отстраняване на проблемите им. Предприемачи и семеен бинес да бъде поущряван, да бъдат печеливши и да се възнаграждават за предриемачеството им. При провал и несъстоятелност на един предприемач, то той да може да получи втори шанс. Да се мисли първо за малките и разпоредпите да работят в тяхна помощ. Да може при нуджа държавната администрация да откливка на нуждите на дребния бизнес. Да може и малките фирми да участват в процедурите за обществени поръчки. Наличноста на свободен пазар и възможноста на МСП да се възползват в по - голяма степен от възможностите които им се предлагат. Да се създаде възможност да по - добро осъвършенстване на уменията на МСБ за иновации. Да им се даде шанс да използват даденостите на околната среда в средство за идеи и нови възможности. Да могат да участват в растежа на пазарите.

При асърчаване на младите хора да инвестират и грижейки се да има по голям интелес към предприемачество. Много голям процент от европейците предпочитат да се занимават със собствен бизнес, да рабоят за себеси и да инвестират. За да моат дабъдат по уверени обаче трябва да им бъде предоставена и една по благоприятна среда за осъществяване на идеите им. Поущряване от държава, разбиране и помощ.

В обучението на младите хора трябва да се заложи и възможноста за предприемачество. Да им се покаже, че това е нещо което също може да им отвори нови хоризонти. След десетина години много голям брой предприемачи със собсвен или семеен бизнес ще бъдат на възраст за пенсиониране. Тук идва проблема със наследяването на тези предпиятия, защото ако те бъдат затворени това ще окаже много голям икономически проблем за Европа, затова процедурите за прехвърляне на собственст на такива предприятия трябва да бъдат улеснени.

Има разлика при предприемачеството между половете и това в какъв вид дейност инвестират те. Тенденцията показва, че има много малко жени предприемачи. Също така трябва да се даде и по - голяма възможност за предприемачество и сред имигрантите.

Хубаво е да се засили посредничеството между предприемачите със малък или семеен бизнес, като то да стане по плътно и изграждането на по - здрави контакти.

Много голям брой от МСБ прекратяват своята дейност поради несъстоятелност. Изправянето след това е много трудно. Самите процедури за обявяване на състоятелност са бавни и отнемат доста време като стигат до 9 години Процедурите трябва да бъдат улеснени и опростени и това да става по - бързо, за да може след това при възможност предприемачите отново да навлязат на пазара и да възстановят позициите си.
3. Пазарните ниши са характерни и се свързват с ограниченоста на продукти предоставяни на пазара свързан с географското разположение така и общо на специализирани продукти. Това най - често се свързва с предпиятия които произвеждат специализирани продукти тъй като те са стързани с изполването на определена суровина. Този вид ниша е по - подходяща за малки фирми тъй като може да се специализиран в произвеждането на определен продукт като следва постепенен и плавен разтеж. По този начин малките форми могат да запълнят части от пазара които биват пропускани от големите предприяти при изготвянето на техните бизнес планове. Така се покриват нуждите на потребителите и могат да бъдат откривани нови ниши.
Казус
Картини на бройки

4. Много от хората с важни места в обществото се грижат за уюта и удобството си като си купуват картини на известни худоожници с които да се погрижат за итериора на своя офис или дон, кантора. При покупката на такава картина е хубаво да се знае нейния произход да е сигурно, че е афтентична, важен е автора на творбата Той като сдобиването с такъв вид изкуство което е световно богатство е свързано и с много голяма инвестици, много често тяхните цени стигат дори милиони долари това е основа да се помисли и за възможна възвръщаемост след дова. Ценителите на изящните изкуства които са се специализарали в покупката на скъпи картини на известни художници както за лични нужди така и за търговия трабва да ценят, да търсят качество и картини със истинска стойност. Важното в случая е да се купуват на висока цена картини които притежават високи качества, а не просто името на худажника, защото това, че една картина носи подписа на известен автор това не означава, че тя е шадьовър и заслужава седем цифрена сума за стойноста си. За съжаление в ръста на световната икономика, появата на корпорации с изключително бълзо развитие и съответно бързо забогатяващи бизнесмени на които липсват нужните качества и класа се появява и тенденцията на изкуствено вдигане на цените на картини които реано нямат чак такова значение. Това картини носещи подписи на известни художници, но за съжаление не особенно сполучливи. Купувани от хора които искат само да се показват и по - скоро да се похвалят, че имат картина на еди кой си художник и лишени от класа и качества да оценяват изкуството, да го разбират и възприемат те влагат много средства на картини без стойност.
Това което прави Ебсуърт като ценител и колекционер е да вникне в същноста на изкуствотото. Той е колекционер който знае какво търси, какво е хубаво и ценно, което притежава нужните качества и заслужава да намери място в колекцията му. Картини които с годините ще стават все по ценни, със голяма историческа и професионална стойност като за майстор художник, така и за съвременни живописци които притежават нужните качества. Улавя и оценява таланта, като това го прави човек който знае как да влага средствата си в една такава инвестиция. Тактиката която прилага той за картини на художници които имат нужните качества, но не на всяка цена. Той не желае да влиза в безмисленни надпревари за наддаване на стойности за картини с хора които отиват на аукцион само за да покажат колко пари имат, а не за да оценят изкуството.
На пазара с картини се появяват все повече хора които имат много пари и искат да се покажат да наддават все повече и повече само за изтъкнат пред останалите. Ебсуърт вижда как тези хора запълват стените на огромните си къщи със скъпи и големи картини. Обаче на пазара с картини и малко качествени картини на известни художници той смята, че инвестицията в дадени картини просто не си заслужава и не инвестира прекалено големи суми в картини. Ново богаташите превземат пазара като гледат да купуват все по - големи картини като не ги интеренсува дали те имат някаква художиствена скойност, важното е на тях да има огромен подпис на известен художник.
С минаването на годините и все по - големите инвестиции в произведения на изкуството започва да се превръща в дста доходен бизнес за прекупвачите. Много от борсовите агенти започват да се преориентират от фондовия пазар към продажбата на картини. Тези хора не разбират нищо от картини и от призведения на изкуството, но пък за сметка натова много добре разбират от пари и инвестиции и виждат как цените проспериращо растат и в каква степен се развива търсенето на картини. Тъй като за много хора е важно не просто да имат много пари но да минават за елитни да се слеят с елита и въпреки, че неразбират нищо от изкуство те купуват скъпо струващи картини на известни майстори за да може да бъдат по - уважаване. Те не се свенят да пръскат огромни суми пари за тях, така помагат за ръста на цени на произведенията на изкуството и за увеличаване на търсенето им. В днешно вереме има хора които притежават картини на стойност няколко стотин милиона долара. Като голяма част от цените които са заплатили за ези картини например не си заслужава. Някой мениджърите инвесторат в художници, като им създават име и така си печелят положение. Така, те помагат за ръста на цените на картините им и след това продават техните с огромна печалба. Хората които се занимават с този вид популяризиране на дадени художници просто обичат да търгуват. На тях им носи особенно удоволствие купуването и продаването, като е без значение дали продават акции или картини.
Предпочитанията на хората са различни и всеки би се занимавал по различен начин с продажба на картини на бройки. Самия начин на търгуване много зависи от мениджъра и това какви са предпочитанията му. Аз предпочитам картините да бъдат излагани в галерии. Ако се търгува с картини на млади художници е хубаво те да правят повече самостоятелни излижби. При наличието на частна галерия която да се отдава под наем и процентово участие или закупуване с препродаване Добре е да се инвестира в салон на добро стратегическо място. То трябва да бъде достъпно за всеки творец за излагане на неовите творби или на колекционер който иска да изложи притежаваните от него произведения дали с цел просто да обогати хората с наличното му изкуство или за осъществяване на продажба. В България живеят и творят много голям брой талантливи художници. За съжаление тук пазара с интелектуална собственост с произведения на изкуствата не е особенно силен, не се оценява достатъчно и пазарните стойности на много ниски и много често картини и то добри картини се изкипуват на базцениса. Труда на творците не се цени, същото така много малко хора биха могли да си позволят инвестирането в скъпи и качествени картини и красиви рамки и с добро качество и изпъление. Липсата на култура в изкствата е беност която не се научава ако не я носиш.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на малкия и среден бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.