Управление на фирма - мобилен оператор


Категория на документа: Икономика


 Русенски Университет ''Ангел Кънчев''

Факултет "Бизнес Мениджмънт"

Курсова Задача

по Дисциплина:Основи на управлението 1 част
на Тема: "Вива Телеком България" ЕАД - Българска Телекомуникационна Компания

Разработили:
Диана Стефанова - 24та група , ФН 125065
Виторио Йосифов - 24та група , ФН 1250
Ралица Радкова - 24та група , ФН 125072

Проверил:

/гл. Ас. Д-р . С. Рускова/

Въведение:

Всяка организация се отличава от другите по целите и задачите с които се занимава, също така по технологиите които използват за постигането на дадените цели. Общото между всички организации обаче е това, че всяка от тях се нуждае от определен вид управление и мениджъри управляващи всяко звено в даденото предприятие. Организацията е група от хора, работещи в екип, стремящи се към постигане на еднакви цели. Анализът на управлението на една фирма, се свежда до проучването на външна и вътрешна среда, както редовното оформяне на SWOT анализ, също и до проследяване на организационната структура на фирмата. Ние ще разгледаме една такава фирма , свързана с телекомуникациите в България.

Обект на изследване:
Обект на нашата задача е "Вива Телеком България" ЕАД

Предмет на изследване:
Анализ на вътрешна и външна среда, SWOT анализ на текущото състояние на избраната фирма и анализ на организационната структура.

Задачи:
-определяне на подходяща организационна структура
- откриване на възможни заплахи
-разграничаване на силни и слаби страни
-текущо състояние на фирмата

1 Задача : Анализ на текущото състояние на фирма "Вива Телеком ЕАД" (Диана Стоянова - ФН 125065)

Фирма "Виваком Телеком ЕАД" е мобилен оператор , който предоставя телекомуникационни услуги, предимно чрез безжична технология, без да се изключва и предоставянето на услуги с предимно наземни връзки.
През юни 2004 г. българското правителство продаде след прозрачна процедура 65% от капитала на БТК на Вива Венчърс Холдинг, дъщерна компания на американския частен инвестиционен фонд Advent International. През януари 2005 г. българската държава стартира публичното предлагане на остатъчния пакет от акции и 34.78% от капитала на компанията (2,869,573 акции) на Българската фондова борса - София.

През май 2005 г. БТК получи лиценз за изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение по стандарт UMTS, клас Б (2x5+5 MHz). Разрешението е за срок от 20 години, а лицензионната такса е в размер на 42 млн. лв.

Компанията стартира своите мобилни услуги с марката "vivatel". През месец ноември 2005 г. vivatel спомогна за въвеждането на лоялна конкуренция на българския пазар, предлагайки стойностни услуги и възможност за избор. В резултат на тoва веднага след старта си vivatel се превърна в най-бързо развиващия се мобилен оператор в България.

През август 2007 г. AIG Investments, чрез своята компания AIG Capital Partners, Inc., придоби 90 процента от БТК от Вива Венчърс Холдинг и от миноритарни акционери, след като получи съответните одобрения от страна на Европейския съюз и от останалите отговорни за сектора регулаторни органи. Януари 2009 г. - БТК обяви вливането в компанията на дъщерното си дружество БТК Мобайл (vivatel). Обединената компания днес разполага с едно от най-големите портфолиа от продукти, услуги и цялостни решения на българския телекомуникационен пазар. Целта на вливането бе подобряване на ефективността на управлението, оптимизиране на разходите, осигуряване на устойчив ръст и налагане на една търговска марка, единен подход както към клиентите, така и към начина на предлагане на услугите.

През септември 2009 г. БТК и vivatel се обединиха в нова търговска марка - VIVACOM. Целта на тази промяна беше компанията да се превърне в модерна, ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество.

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - от мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен Интернет достъп чрез VIVACOM NET, от услуги за пренос на данни през мобилни и фиксирани мрежи до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Марката VIVACOM е създадена така, че да отразява стремежа на компанията да предоставя на потребителите по-добри услуги чрез ефективни решения, иновативно мислене, динамично развитие, честни взаимоотношения и вдъхновяващи предложения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фирма - мобилен оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.