Управление на човешки ресуси


Категория на документа: Икономика


Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос 9. Намирате ли, че посоката на досегашните промени е правилна и трябва да бъде продължена?
А) да
Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос 10. Беше ли Ви оказана достатъчно подкрепа (чрез обучение, консултации и др.) при извършването на промените, така че да нямате затруднения след това при работата?
А) да
Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос 11. Чувствате ли се застрашени, че евентуални промени в организацията могат да бъдат опасни и да загубите работното си място?
А) да
Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос 12. Промените могат ли да направят работата Ви по елементарна и следователно по малко престижна?
А) да
Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос 13. Има ли опасност евентуалните промени да повлияят отрицателно върху възможностите Ви за развитие ?
А) да
Б) не
В) не мога да преценя

Въпрос14. Ако имахте възможност да посочите евентуална промяна от която се нуждае организацията, каква би могла да бъде тя?
...................................................................................................................................................

Въпрос 15. Ако организацията предприеме промени, с които не сте съгласни бихте ли я напуснали?
А) да
Б) не
В) в момента не знам

2.3 Основни промени, реализирани във фирмата

Стремежът на всяка стопанска единица, социална организация, колектив и т.н. към развитие е естествен. При наличието на свободна конкуренция и пазарна среда този стремеж придобива първостепенно значение. Усилията за развитие могат да бъдат насочени към различни сфери, на най-често обект на въздействие са начинът, по който е структурирана организацията, поведението на персонала и използваните технологии. Ръководителят получава различна по съдържание информация. Особено важна обаче е информацията, която му дава възможност да прецени големината и значимостта на силата за промяна.

Във фирма "Кент Импекс" ООД са осъществени промени, които имат въздействие и обхват върху управлението, върху начина за по- доброто представяне на пазара и по този начин се цели всяка една от промените да преодолява пречки и да повишава бизнес изпълнението.

Като се има предвид краткия период от съществуването на организацията на пазара тя осъществи големи промени, които са представени по следния начин:

Инвестиционни и Сруктурни промени

През последната година фирмата разшири своя складов парк, в момента освен в административната сграда, където се съхранява част от стоката, в последствие се оказа, че от повишаването броя на артикулите, базата е недостатъчна. По този начин се наложи разширяване на базата и в момента повечето от стоката се разполага на още три склада на територията на завода на "Родакар". Това от своя страна е добра инвестиционна промяна, макар че се изисква по-вече разходи, от друга страна тази промяна води до увеличаване на продажбите, защото няма дефицитна стока.
Организацията цели всеки служител на работното си място да има персонален компютър и по този начин да има по облекчен режим на работа.

В последната година се откри и втория магазин на Кент Импекс, който се намира на централно място в града, със засилено движение на потенциални купувачи. Закупени бяха превозни средства, чрез които фирмата осъществява поръчки на клиенти, транспорт в града и извън него.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешки ресуси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.