Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: Икономика- Производствени разходи на фирмата
- Производителността на труда и останалите фактори
- Броят на производителите и търговците на конкретната стока
- Периодът на развитие на производството - краткосрочен или дългосрочен.

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
- Влияние на цената
ΔQs : Qs (изменение в предлаганото количество в %)
Esp = ------------------

ΔP : P (изменение в цената в %)
- Кръстосана еластичност
- Видове еластичност на предлагане:
* Еластично
* Нееластично
* Твърдо
* Безкрайно

ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (СНИМКА ОТ ТЕЛЕФОНА)

СЪЩНОСТ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР. ПОТРЕБНОСТИ И БЛАГА. ПОДХОДИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ. КРАДИНАЛЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛЕЗНОСТТА.
"Аз мижа, а ти си отваряй очите"

Процес на вземане на решения, който включва няколко видове елементи (въпроси)
- Потребителски предпочитания - какво да употребявам
- Цените на стоките и услугите - колко струва
- Доходът на потребителя - може ли потребителят, да си закупи стоката
Отправна точка при анализа на поведението на потребителя
- Нашето предпочитане
- Цените на предпочитаните блага
- Разполагаем доход
Предпочитание - интерес

ПОТРЕБНОСТИ
Усещане за удовлетвореност/неудовлетвореност, което човек изпитва при определени условия. С други думи това е условието за недостиг у хората, който се стремят за премахването.
- Две фази:
* формиране - интензивността расте
* задоволение - интензивността намалява

Видове потребности:
- Първични
- Вторични
Количествени взаимности при задоволяването на потребностите - закон на Госен (Херман Хенрих Госен)
- Първи закон на Госен - отнася се до задоволяването на отделна потребност - всяка потребност в процеса на задоволяването се губи от своята интензивност, докато настъпи насилване.
- Втори закон на Госен - отнася се до задоволяването на съвкупност от потребности едновременно ; задоволяването на съвкупност от потребности в рамките на ограничено количество блага, задоволяването на съвкупност от потребности, се постига когато потребителят достигне еднаква степен на удовлетворение на всяка от потребностите. Т.е не задоволява само една, а се опитва да балансира.

БЛАГО, ПРОДУКТ И СТОКА

БЛАГО - Всяко нещо, което е в състояние да задоволи определена човешка потребност
ПРОДУКТСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.