Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: Икономика


Еластичност на търсенето
Еластичност на търсенето спрямо цената-изменение на търсенето,количестжа спрямо цената.

ΔQ : Q ако Ер = 1 , симетрично/нормално/еластичност
EDp= ----------- Ер > 1 , еластично търсене

Δ Р: Р Ер < 1 , нееластично търсене
Фактори, които оказват влияние върху еластичността - наличие на стоки заместители и повече на използване на дадена стока.
- Кръстосана ценова еластичност

ΔQa : Qa
Ке = -------------

ΔPb : Pb
- Еластичност на търсене спрямо дохода.
* Коефициента на дохода е еластичност на търсенето: определя се като отношение на процентното изменение на търсенето количество към процентното изменение на дохода на потребителите

ΔQ : Q
Edy = -----------------

ΔY : Y
Edy - коефициент на доходното изменение на потребите
У - дохода на потребителя

Q - търсене
- При стоките от първа необходимост - слаба еластичност, търсенето количество не се променя според промяната в дохода; при луксозните стоки - силна еластичност.

СТОКОВО ПРЕДЛАГАНЕ
- Втората основна променлива величина в пазарния механизъм
- Количество от дадена стока, което предприемачите са склонни да произведат/предложат при установената пазарна цена.
- Детерминира се търсенето, а отношението между тях се определя от цените на стоките и промяната в условията на производство.

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕДЛОЖЕНО КОЛИЧЕСТВО ОТ СТОКА
Зависи от отношението :

Pf (очаквана цена от предприемача) <---> Pt (пазарно установена)
Възможности:

* Pf < Pt
* Pf = Pt
* Pf > Pt
Крива на предлагането (таблица, на телефона)

ЗАКОН ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО
Между цената на една стока и предлагането количество от нея е налице права зависимост.
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
- Цената на стоката - на лице е права зависимост
P - Qs
- Цените на другите стоки - на лице е обратна зависимост, дължи се на алтернативността на избора.

QsaСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.