Търговска марка


Категория на документа: Икономика


ТЪРГОВСКА МАРКА

23.02.2012г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Основни термини:
- Марка - чл. 9 от ЗМГО
- Запазена марка - марка, регистрирана по определен ред - чл.17 от ЗМГО
- Бранд - обект, в който са отразени пазарния и правен аспект
- Брандинг - Процедура по създаване на бранд.
- Фирмено име - онази част от марката, която може да се изговори
- Фирмен (марков) знак - онази част от марката, която не може да се изговори (символ)
- Лого - ключов визуален елемент в марката - марково име или относително самостоятелен знак.

Видове марки според ЗМГО:
- Търговска - за означаване на стоки
- Марка за услуги
- Колективна марка - чл. 29 от ЗМГО
- Сертификатна марка - чл. 30 от ЗМГО

09.03.2012г.

Видове марки според формата, композицията и начина на ползване:
- Словесни (словни) - думи, фрази, съчетания от букви или цифри. Като такива могат да се използват следните:
думи от живота (напр. Морени, Apple и др.);
фантазийни думи (напр. Sony, Kodak);
имена на личности (напр. Шевролет);
съчетания от букви (напр. БТВ, KFC);
цифри (напр. 1999, 8*4, 3в1);
словосъчетания (напр. Прософт, Балканкар);
астрономически термини (напр. Меркурий).
- Образни (графични) - стилизирани изображения на предмети, животни, хора, геометрични фигури и др. (напр. Рено, Мерцедес, Левис и т.н.)
- Пространствени - триизмерни изображение на образни марки (напр. бутилката на Кока Кола)
- Комбинирани - комбинация от словесен и образен елемент или словесен и пространствен елемент (напр. VH1)
- Специални марки:
1. Звукови - характерен ритмичен музикален сигнал. Регистрират се като нотен запис (напр. музиката на новините по БТВ)
2. Светлинни
3. Обонятелни - характерен аромат - парфюми.

Видове марки според броя на носители на права върху марката:
- Индивидуални - собственост на 1 физическо или юридическо лице
- Колективни - когато се използват от повече от 1 лице

Видове марки според предназначението им:
- Общи - отнасят се до всички фирмени продукти (напр. Форд)
- Специализирани - всеки продукт има различна марка (напр. Великотърновско пиво)
- Реални - използват се реално в практиката, регистрирани или не
- Запасни - регистрират се с идеята да се използват в бъдеще
- Защитни - защитават периметъра на марката
- Марки за търговско оформление - цялостния дизайн на продукт, оформление на вестник, на търговска витринаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговска марка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.