Търговия на дребно-специфични характеристики, състояние и перспективи


Категория на документа: Икономика


126
156
200
Casino
46
50
53
Tesco
69
84
105


3.Перспективи на развитие на търговията на дребно като цяло3
Перспективите в развитието на търговията на дребно могат да се очертаят така :
* Формите на силна иновация се вземат от знанията и уменията ,които са във фирмата.
* Контролът на търговците на дребно върху марките и форматите ще бъдат все така важни за успеха.
* Търговците на дребно ще продължат да прилагат маркетинг за цените и обслужването, като използват и идеите за "пространство за изживяване" и "иновация на преживяването"
* Ще продължи да се повишава концентрацията на пазара както за Европа ,така и на национално,регионално и локално ниво.Икономията от мащаба на големите фирми , в частност от глобалния аутсорсинг,намаляват равнището на цените , увеличават обема на продажбите, поддържат високи печалби.

4.Тенденции в развитието на търговията на дребно в България4

Тенденциите, които се забелязват у нас през последните години, могат да се класифицират в няколко направления:
> Повишаване броя на търговските вериги, които имат по-голям размер и по-добра икономическа ефективност.Това се дължи най-вече на чуждестранните търговски вериги ,преди всичко на немските Metro и Hit, австралийската Billa.
> Инстуционалното развитие развитие на търговията на дребно у нас бележи едно преструкториране.Намали се броят на универсалните магазини,увеличи се броят на супермаркетите и хипермаркетите.Доста от българсите обекти са сключили франчайзингови договори ( KFC и др.)
> Доминиране на търговските фирми на дребно в каналите за дистрибуция чрез сключените договори и поставените условия пред доставчиците.Правят се инвестиции за усъвършенстване на управлението и изграждането на информационни системи в обектите за търговия на дребно.
> Използване на маркетинг на потребителските стоки в търговските обекти.Отчита се тенденцията на скъсяване на жизнения цикъл на стоките,предлагане на атрактивни марки и всякакъв размер опаковки, поставяне на ударение върху импулсивното купуване, реклама в мястото на продажбата и пр.
> Търговията на дребно у нас изостова в сравнение с промените в Централна и Западна Европа.

Според проучване върху търговските центрове,проведено от консултантската компания Colliers International, предпочитанията и навиците за пазаруване на българите в последно време се насочват все повече към големите търговски обекти.
> Друга тенденция, която се наблюдава в нашата страна е появата на големи по площ и инвестиции комплекси. т.нар. молове не са само място за покупки.Те събират под един покрив както магазини, така и различни услуги,развлекателни и спортни атракциони, кина, кафенета.
> Друга тенденция е засилване на концентрацията в търговията.Веригите супермаркети се развиват динамично за сметка на традиционните малки магазини ,показва изследване на ACNielsen България.
5.Бъдещо развитие на търговията на дребно в България5
Най-важните глобални тенденции на развитие за българската търговия на дребно могат да се обощят в три групи:
1) Традиционни трендове, с характерни черти като : ежедневно пазаруване, основни стоки, местни продукти могат да се намерят във формати като квартални магазини, удобни магазини и дрогерии или аптеки.Това са най-често срещаните търговци на дребно в България (над 60%)
2) Транснационални трендове с черти като : влизане на модерни търговци на дребно, повече световни марки, увеличават се потребителските разходи за нехранителни стоки, увеличава се производството на храни. Европейските магазинни вериги Metro, Billa, kaufland, Hit, Praktiker, се намират на пазара от 9-10 години.През 2006г. бяха открити 4 големи мола : Сити Сенетер , Мол оф София, Скай сити в София и Сентрал Мол във В. Търново.
3) Аспирационни трендове ще се осъществят в бъдещето: модерните търговци на дребно ще доминират в продуктите за здраве и лукс.Те ще притежават високо качество и удобството на потребителите ще бъде най-важната цел на търговците.Голабалните топ търговски компании като Carrefour , IKEA и Zara ще навлязат в българския пазар много скоро.
6. Информация за търговията на дребно в България от 07.03.20136

Оборотът в търговията на дребно е намалял през януари с 0,5% спрямо декември. Намалението спрямо година по-рано обаче е с 5,5%. Това става ясно от данните на НСИ.
През януари по-висок е оборотът в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки. По-слабо са се търгували обаче поръчките по пощата, телефона или интернет, битовата техника, мебелите, облеклото, обувките и кожените изделия, а също и храните, напитките и тютюневите изделия.
В сравнение с януари миналата година, през първия месец на тази оборотът на търговците намалява в почти всички дейности. Най-значително - при търговията с битова техника и мебели.
В промишлеността през януари статистиката отчита ръст при производството и разпределението на електрическа- и топлоенергия и газ, а в добивната промишленост има намаление в сравнение с първия месец на 2012-а.
По-значителен ръст за година има при производството на хартия, картон, лекарствени вещества и електрически съоръжения, а по-малко са произведените през миналата година компютърна и комуникационна техника, електронни, оптични, химични продукти и тютюневи изделия.
Използвана литература:
Търговия на дребно -Септемврина Костова,Иван Петров
http://novinata.org/55-spad-v-targoviyata-na-drebno

1

 Костова, С., Петров., И., Търговия на дребно, С.2000, стр.9Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия на дребно-специфични характеристики, състояние и перспективи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.