Търговия на дребно - специфични характеристики и особености


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТOВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ

РЕФЕРАТ
по Търговия
на тема:

Търговия на дребно на примера "IKEA"

Съдържание :

1.Търговия на дребно -специфични характеристики и особености
1.1 Роля на търговията на дребно в сферата на обръщението
1.2 Ролята на търговията на дребно за добавянето на стойност за потребителя
1.3 Роля на търговията на дребно в маркетинговия канал при движение на стоковите потоци
1.4 Роля на търговията на дребно за задоволяване на потребностите в личното потребление
2.Продажби на дребно -същност ,състав и икономическа класификация
3.Ключови фактори за успех на търговията на дребно
4.История - "IKEA"

1. Търговия на дребно-специфични характеристики и особености

Според Филип Котлър търговията на дребно е тази част от търговията,която продава на потребителите стоки и услуги предназначени за лично ползване и е последното звено в каналите на разпределение,свързващи производителите и купувачите.Търговията на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейности,увеличаващи ценността на стоките и услугите,продавани на потребителите и предназначени за лично и семейно използване.

Търговецът на дребно(ЕТ,ООД,АД и др. ) като институция е такава организация,която има повече от половината обем продажби от дейността търговия на дребно.Търговията на дребно се състои от всички дейности по продажба на стоки и услуги директно на крайните потребители за лично,домакинско или нестопанско потребление,когато повече от половината оборот е извършен по цени на дребно.

Функциите на търговците на дребно са много и разнообразни ,но четирите основни са:
1)Обезпечаване на необходимия асортимент от стоки и услуги.
2)Получаване на постъпващите партиди и тяхното раздробяване на по-малки,подходящи за продажба на дребно количества.
3)Съхранение на запасите.
4)Обезпечаване обслужването на купувачите.

Основната задача на фирмата на дребно е да осъществи транзакцията,т.е. процеса на смяна на собствеността на стоките ,респ. услугите срещу парите на крайните потребители за лично ,домакинско или нестопанско потребление.Търговската фирма на дребно се развива в своя околна среда.Естествената близка външна микросреда на фирмата са клиентите,конкурентите,доставчиците и медиите.Външната среда на търговската фирма на дребно са нейната стратегия ,организацията на системата,разположението ,използването на частни етикети и определен търговски микс.Елементите на търговския микс включват:
стоков асортимент,ценообразуване,разположение на търговските обекти,придвижване на стоките,дизайн на магазина и начин на представяне на стоките,реклама и промоции,обслужване на купувачите(в т.ч. осигуряване на сервиз),продажба на клиенти по цени на дребно.

Най-важната характеристика за всеки търговец на дребно е неговият търговски микс.За всеки търговец е присъщ уникален търговки микс като набор от елементи,които най-добре да удовлетворяват нуждите на неговата клиентела .Търговците на дребно ,какъвто и микс да използват се ръководят от следните четири основни елемента:тип на продаваните стоки,разнообразен асортимент,равнище на обслужването ,предоставено на купувачите,и цена на стоките.
Философията на фирмата за търговия на дребно е ,че общата цел както на всяка бизнес организация е да се задоволят потребителските нужди с печалба .
1.1Роля на търговията на дребно сферата на обръщението

Като последно звено в канала за дистрибуция търговците на дребно имат най-пълна информация за потребителското търсене на стоки и услуги.Чрез търговията на дребно се осъществява фазата на размяната във възпроизводствения процес.Парите на отделните индивиди и домакинства се разменят за потребителски стоки и услуги ежедневно и в колосални мащаби.Тези транзакции помагат за ускоряване на паричното обръщение на икономиката.Икономическите правила са разделение и специализация на труда изискват осъществяване на реализацията на произведената продукция.
1.2Роля на търговията на дребно за добавянето на стойност за потребителя
Търговците на дребно добавят стойност към продуктите и улесняват производителите да продават и клиентите да купуват.Търговците на дребно извършват услуги,които намаляват риска и увеличават удоволствието от пазаруването.Търговските фирми улесняват покупките ,като представят стоки на лизинг.Търговията на дребно се грижи за удобството на клиентите -да могат да пазаруват по време и по място ,което е най-удобно за тях.Търговията на дребно чрез своите обекти определя подходяща зона за пазаруване или правилния шопинг център.

При традиционната търговия на дребно фокусът се съсредоточава върху продуктите и услугите,при иновативната търговия-върху обстановката за изживяване по време на пазаруването.Създаването на стойността се извършва заедно с клиентите ,като се получава и интеграция на купуването с добро настроение.Важна е и мрежовата работа с доставчиците на оборудване и на стоки .Стремежите са да се създаде персонализирано изживяване на потребителите.Иновациите в търговията на дребно вече не са традиционните ,а се променят към посока на изживяването.
1.3 Ролята на търговията на дребно в маркетинговия канал при движението на стоковите потоци
Положението на търговията в процеса на дистрибуцията е в средата на канала.Дистрибуционните функции се извеждат от взаимодействието между производители и потребители.Чрез дистрибуционните канали се възстановяват направените разходи за производство и търговия.Има много и разнообразни разделения на дистрибуционни форми.Един каталог на търговията дава представа за разнообразните функции на посредничеството.
1.Функции на посредничество при стокови потоци:
а)събиране,прегрупиране и разделяне на стоковите потоци
б)качествено стоково прегрупиране-сортиране,пресортиране,облагородяване и усъвършенстване на стоките,грижа за стоките,вкл. обслужване на клиентите;
в)транспортиране на стоките;
2.Посредническа функция на комуникационните потоци:
а)посредничество между търсене и предлагане(пласмент и снабдяване)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия на дребно - специфични характеристики и особености 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.